"Hiệu trưởng không biết thu chi của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì đừng làm hiệu trưởng"

07/10/2022 - 16:25

PNO - Đó là phát biểu của ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm học 2021-2022 sáng 7/10.

Một buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2022-2023
Một buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2022-2023

Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu khẳng định trong bối cảnh hiện nay công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ tốt hơn cho các hoạt động giáo dục của nhà trường là hết sức cần thiết. Dù vậy, công tác thu chi đầu năm học các nhà trường cần phải thực hiện đúng theo các quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, của UBND TPHCM và của ngành.

"Không thể có chuyện Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) thu mà hiệu trưởng nhà trường không biết. Vì Ban đại diện CMHS cũng là một bộ phận thuộc nhà trường, không tách rời trong hoạt động giáo dục của nhà trường. Do vậy, khi Ban đại diện CMHS kêu gọi, tổ chức thu thì hiệu trưởng nhà trường phải biết để có sự tư vấn phù hợp. Là hiệu trưởng nhà trường thì phải quản lý được các hoạt động, ban ngành trong trường. Hiệu trưởng nào nói rằng không biết vấn đề thu - chi của Ban đại diện CMHS thì đừng làm hiệu trưởng nữa!", ông Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh. 

Ngoài ra, tại hội nghị ông Hiếu cũng lưu ý các nhà trường trong năm học cần chú trọng, quan tâm hơn nữa đến công tác vệ sinh của nhà vệ sinh trường học, đảm bảo sạch sẽ, đúng theo quy chuẩn. Đặc biệt, ông đề nghị các nhà trường cần lưu tâm hơn nữa đến công tác nắm bắt và giải quyết kịp thời các tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh để tạo môi trường học tập, giảng dạy thoải mái nhất, hướng tới trường học hạnh phúc... 

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2021-2022, công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng tinh thần đổi mới công tác thanh tra về thủ tục, quy trình và hồ sơ thanh tra. Thanh tra Sở đã xây dựng và hoàn thiện qui trình nội bộ về xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và công tác lưu trữ hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định của pháp luật để đảm bảo sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan thanh tra.

Theo kế hoạch, năm học 2022-2023, Thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức 44 cuộc thanh tra tại nhiều đơn vị trường học (công lập và ngoài công lập), thanh tra các phòng GD-ĐT, tổ chức ngoại ngữ, tin học, trung tâm tư vấn du học; thanh tra công tác tổ chức các kỳ thi về nội dung thực hiện công tác tuyển sinh, khoản thu - chi đầu năm, sử dụng học phí và các nguồn lực tài chính, thực hiện nội dung Chương trình GDPT hiện hành, Chương trình GDPT 2018...

Quốc Trung

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI