Hàng loạt sai phạm liên quan đến Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình Thừa Thiên Huế

02/11/2019 - 11:47

Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn của Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm và xử lý ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh; kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh này, đồng thời ra quyết định về thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 272 triệu đồng.

Hang loat sai pham lien quan den Giam doc Dai Phat thanh truyen hinh Thua Thien Hue
Kết luận thanh tra đã được công bố công khai

Theo kết luận thanh tra thời kỳ năm 2016 và 2017. Riêng về công tác quản lý đầu tư xây dựng, thanh tra 3 công trình, dự án, kết luận thanh tra nêu rõ: về cơ bản, chủ đầu tư đã chấp hành các quy định, thủ tục về đầu tư xây dựng, chọn nhà thầu, ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán… Tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn có những thiếu sót, vi phạm.

Cụ thể tại Dự án hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn phát sóng và hệ thống sản xuất hậu kỳ, được điều chỉnh dự toán gần 6,5 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi trong tổng vốn đầu tư (theo hướng tăng một số hạng mục chi phí và giảm hạng mục dự phòng) hơn 302 triệu đồng, chiếm 51,4% chi phí dự phòng đã phê duyệt ban đầu.

Điều này trái với Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/8/2016. Ở gói thầu số 5 (cung cấp và lắp đặt thiết bị) của dự án trị giá gần 5,9 tỷ đồng, chủ đầu tư ký hợp đồng (với Công ty TNHH truyền thông Alpha), nghiệm thu, thanh toán, quyết toán cao hơn giá trị tài sản thiết bị được thẩm định (hơn 5,6 tỷ đồng), gây thiệt hại ngân sách hơn 249 triệu đồng.  

Hang loat sai pham lien quan den Giam doc Dai Phat thanh truyen hinh Thua Thien Hue
Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế đã nêu kiến nghị Ban thường vụ tỉnh ủy xử lý sai phạm đối với ông Nguyễn Văn Du rất rõ ràng

Việc sử dụng chi phí cho Ban quản lý dự án đã sử dụng vốn ngân sách hơn 84 triệu đồng, không chứng minh được thời gian thực hiện của các thành viên tham gia Ban quản lý dự án. Trưởng và Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật - Công nghệ được phân công theo dõi, giám sát từ ngày 2 đến ngày 11/1 năm 2017 nhưng được Đài cho thanh toán từ tháng 7 đến tháng 12/2017, vượt thời gian tham gia Ban quản lý dự án, được hưởng thêm gần 23 triệu đồng.

Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Đài do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quán lý; ông Nguyễn Đình Vũ -Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ thiếu trách nhiệm, biết việc ông Nguyễn Khoa Na – Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài vụ nâng giá trị thẩm định, thông đồng với đơn vị thẩm định giá (Công ty BTC Value) và liên đới trách nhiệm của các cá nhân liên quan tham gia Ban quản lý dự án. Các cá nhân sai phạm xin nhận trách nhiệm và đề nghị xử lý hành chính.

Tại công trình Trung tâm giao dịch quảng cáo, gói thầu số 1 được tư vấn lập báo cáo nghiệm thu hơn 78 triệu đồng nhưng hồ sơ thanh toán chỉ có 1 hóa đơn hơn 70 triệu đồng. Nguyên nhân do Đài còn nợ Công ty CP H.U.E Group hơn 7,8 triệu đồng. Đài không theo dõi sổ sách, hạch toán kế toán đối với chi phí quản lý dự án mà bên B thanh toán với hơn 8,8 triệu đồng. Giá trị dự toán được phê duyệt tăng so với giá trị thực tế hơn 8,4 triệu đồng. Trách nhiệm thuộc về Giám đốc, Trưởng Phòng Kế toán - Tài vụ.   

Hang loat sai pham lien quan den Giam doc Dai Phat thanh truyen hinh Thua Thien Hue
Một góc Đài phát thanh truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế tại địa chỉ 58 đường Hùng Vương TP. Huế

Ở công trình sửa chữa, cải tạo hàng rào, chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty TNHH Thanh Mai trước khi lập biên bản thương thảo hợp đồng là không đúng theo Khoản 5 Điều 55 và Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Bản vẽ hoàn công chưa điền đầy đủ các thông tin cần thiết là trái với Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/6/2016 của Bộ Xây dựng…

Đặc biệt trong nhiệm kỳ của mình, ông Nguyễn Văn Du - Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã bổ nhiệm một số phó trưởng phòng không đúng quy trình. Bỏ qua khâu lấy phiếu tín nhiệm của cơ sở. Mặc dù cán bộ công nhân viên của đài này rất nhiều lần có ý kiến về vấn đề này tại các cuộc giao ban hàng tháng.

Thuận Hóa

 
TIN MỚI