Dự thảo nghị định mới liên quan việc xuất trình sổ hộ khẩu

30/11/2022 - 12:50

PNO - Mới đây, Bộ Công an gửi hồ sơ tới Bộ Tư pháp để thẩm định dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công.

 

Theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực.Ảnh minh họa
Kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực (Ảnh minh họa)

Theo dự thảo, cơ quan hoặc cán bộ được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hoặc cung cấp dịch vụ công phải khai thác, sử dụng thông tin về cư trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; không được yêu cầu công dân phải nộp, xuất trình giấy tờ để chứng minh thông tin về cư trú.

Việc yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú chỉ được phép thực hiện khi không khai thác được thông tin về cư trú hoặc thông tin đó chưa được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đặc biệt, các quy định thủ tục hành chính có yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ hết hiệu lực và được thực hiện bằng việc khai thác, sử dụng thông tin về cư trú theo quy định tại nghị định này.

Dự thảo nêu 5 cách thức để khai thác, sử dụng thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

- Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip như giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú; sử dụng thiết bị đọc mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip; sử dụng thiết bị đọc chip trên thẻ căn cước công dân.

- Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư qua Cổng dịch vụ công để sử dụng khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

- Sử dụng ứng dụng VNeID hiển thị các thông tin trên các thiết bị điện tử để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các giao dịch dân sự.

- Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú.

- Sử dụng Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo quy định tại Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu giấy và sổ tạm trú giấy sẽ hết hiệu lực.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu