Đà Nẵng chi trên 432 tỷ đồng phát triển hệ thống thư viện công cộng

21/10/2021 - 11:53

PNO - UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án “Phát triển hệ thống Thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030” với tổng kinh phí dự kiến trên 432 tỷ đồng.

Đề án đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 phấn đấu và giữ vững chỉ tiêu mỗi người dân đọc tối thiểu từ 0,8 bản sách (kể cả sách điện tử, sách số) tại hệ thống thư viện công cộng; từ 50% dân số toàn thành phố tiếp cận, sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng. Phát triển mạng lưới thư viện công cộng rộng khắp, linh hoạt, phù hợp với các địa bàn dân cư. Xây dựng thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc rộng khắp trong cộng đồng nhằm góp phần tạo nên một thế hệ tương lai có nền tảng văn hóa đọc tốt.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thư viện thành phố là thư viện số hiện đại hàng đầu toàn quốc đáp ứng tốt nhu cầu đọc và thông tin đa dạng của mọi tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế với chất lượng dịch vụ cao...

Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng
Thư viện khoa học tổng hợp Đà Nẵng

Ngoài ra, đề án cũng còn đặt mục tiêu phát triển thư viện quận, huyện mỗi năm bổ sung bằng ngân sách 6.000 bản sách giấy, 70 đầu báo - tạp chí. Luân chuyển 100.000 lượt người đọc/200.000 lượt tài liệu. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật bảo đảm tiêu chuẩn phát triển thư viện hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ được từ 100 - 150 bạn đọc/thư viện/ngày. 100% thư viện quận, huyện có tối thiểu từ 3 nhân sự chuyên trách, được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ Thư viện và Tin học nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt nhu cầu bạn đọc.

Đối với phòng đọc sách xã, phường, củng cố, tăng cường đầu tư thiết bị, tài liệu, nhân lực cho các phòng đọc sách hiện có; khuyến khích xây dựng mới phòng đọc sách (nằm trong thiết chế văn hóa thể thao xã, phường), ưu tiên phát triển tại các xã của huyện Hòa Vang để đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới.

Định hướng đến năm 2030, phấn đấu mỗi người dân đạt 1,2 bản sách (kể cả bản sách điện tử, bản sách số) trong thư viện công cộng, từ 60% dân số toàn thành phố sử dụng các dịch vụ của thư viện công cộng...

Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến trên 432 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2021-2025 gần 51 tỷ đồng, giai đoạn 2026-2030 trên 381 tỷ đồng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI