Chuyển kinh phí phòng, chống dịch năm 2021 chưa dùng hết sang năm 2022

29/03/2022 - 17:23

PNO - Nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước đã giao dự toán cho công tác phòng, chống dịch năm 2021 của Bộ Y tế chưa thực hiện số tiền 4.643.821,75 triệu đồng.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2022 cho phép chuyển nguồn kinh phí phòng, chống dịch COVID-19 đã giao dự toán năm 2021 cho Bộ Y tế chưa sử dụng hết sang năm 2022, sử dụng cho công tác phòng, chống dịch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, Nghị quyết cho phép chuyển nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước đã giao dự toán cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 năm 2021 của Bộ Y tế chưa thực hiện số tiền 4.643.821,75 triệu đồng (gồm cả kinh phí mua vắc xin, vật tư tiêm chủng, tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19) sang năm 2022 để chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 như đề nghị của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung, số liệu báo cáo và xử lý cụ thể theo quy định.

Nghị quyết yêu cầu, đối với kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch năm 2022, Bộ Y tế chủ động sử dụng dự toán được giao, phối hợp với Bộ Tài chính để đề xuất, trình cấp có thẩm quyền bổ sung dự toán (nếu có) theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí phòng, chống dịch, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch và đúng quy định.

N.D

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI