Bộ Xây dựng đề nghị tập trung xây dựng lại chung cư cũ

08/08/2021 - 17:58

PNO - Đây là một trong các nhiệm vụ Bộ Xây dựng tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2021 và trong kế hoạch dài hạn của ngành xây dựng, nhằm thực hiện mục tiêu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho thấy, các dự án cho người thu nhập thấp vẫn đang triển khai nhưng tiến độ rất chậm, trong 6 tháng đầu năm 2021, cả nước có 6 dự án nhà ở xã hội đưa vào sử dụng. Đến nay, cả nước hoàn thành 254 dự án (khoảng 108.800 căn với tổng diện tích 5.440.000 m2), đang triển khai 271 dự án (khoảng 256.500 căn với tổng diện tích 12.825.000 m2). 

Trước tình trạng trên, Bộ Xây dựng thừa nhận, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, giá nhà cho thuê chưa đạt được mục tiêu đề ra, hiện phát triển nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng 41,7% so với mục tiêu đề ra. Nguyên nhân, nguồn vốn ngân sách Nhà nước dành cho phát triển nhà ở xã hội còn hạn chế, bên cạnh đó, việc khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn do lợi nhuận thấp.

Theo Bộ Xây dựng, trong kế hoạch dài hạn, ngành xây dựng cần tập trung thực hiện tốt 11 nhóm giải pháp, trong đó có 3 giải pháp trọng tâm đột phá như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với ngành xây dựng. 

 

Tập trung xây dựng lại chung cư cũ là nhiệm vụ cấp bách ở các thành phố lớn như: TPHCM , Hà Nội

Cụ thể, tiếp tục rà soát việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương; tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị. Đẩy mạnh công tác quản lý phát triển nhà ở, thị trường bất động sản; nhất là tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà cho phân khúc thu nhập thấp, thu nhập trung bình. Xây dựng cơ chế chính sách phù hợp để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, tăng cường quản lý đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững.

Trước mắt, trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021 cần tập trung vào các giải pháp theo từng nhóm nhiệm vụ như nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các thể chế pháp luật và tổ chức thực thi; công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát chất lượng công trình; thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc; rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong lĩnh vực phát triển đô thị; sửa đổi bổ sung các quy định về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; triển khai thực hiện cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn vứoi xây dựng Chính phủ điện tử…

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; tổng hợp, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong Luật Nhà ở năm 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Đôn đốc các địa phương thúc đẩy, phát triển nhà ở xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, tăng nguồn cung nhà ở cho thị trường bất động sản. Chỉ đạo đẩy mạnh việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ, bảo đảm chổ ở an toàn cho người dân tạo nguồn lực phát triển cho xã hội và góp phần xây dựng đô thị văn minh hiện đại. Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về nhà ở, nhà ở công vụ, công sở và thị trường bất động sản tại các địa phương.

Bích Trần

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI