ACB, BIDV giảm lãi suất cho vay

22/07/2021 - 08:26

PNO - Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa thông báo giảm lãi suất (LS) cho vay cho khách hàng.

Nhằm hỗ trợ khách hàng đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) đã thông báo sẽ giảm lãi suất (LS) cho vay đối với các khách hàng hiện hữu với mức tối đa 0,8%/năm (cho khoản vay ngắn hạn) và 1%/năm (cho khoản vay trung dài hạn). ACB sẽ xét đến mức độ dịch bệnh tác động đến tình hình kinh doanh (doanh thu, lợi nhuận, số lượng lao động…) của các doanh nghiệp, thu nhập của khách hàng cá nhân và mức độ gắn kết của khách hàng với ACB để có mức giảm lãi suất phù hợp. 

Ngoài ra, ACB cũng triển khai thêm gói vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với LS tối thiểu 6%/năm cho khách hàng doanh nghiệp và 7%/năm cho khách hàng cá nhân từ nay đến ngày 31/10/2021. Gói vay ưu đãi này nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi kinh doanh và nguồn thu để trả nợ vay. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo từ nay đến ngày 31/12/2021 sẽ giảm LS cho vay đối với dư nợ hiện hữu bình quân 1%/năm, giảm tối đa đến 2%/năm đối với một số nhóm khách hàng khó khăn.

Cụ thể, BIDV giảm LS cho vay trên số dư hiện hữu đối với: các khách hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19 (lưu trú, dịch vụ nhà hàng, resort, khách sạn, vận tải...); khách hàng tại các chi nhánh thuộc vùng dịch, doanh nghiệp sản xuất thiết yếu cho nền kinh tế, doanh nghiệp có lực lượng lao động lớn; khách hàng suy giảm hoạt động kinh doanh.

Trong sáu tháng đầu năm 2021, BIDV đã triển khai các gói tín dụng LS ưu đãi với tổng vốn lên đến 368.000 tỷ đồng. Trong sáu tháng cuối năm 2021, BIDV dự kiến tiếp tục hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng nguồn lực hỗ trợ lên đến 3.600 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ giảm LS cho vay 2.000 tỷ đồng đối với dư nợ hiện hữu và 1.600 tỷ đồng đối với dư nợ cho vay mới. 

Bảo Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI