17 đám cưới hiếm hoi được tổ chức tại Nhà Trắng từ trước đến nay

04/08/2016 - 06:25

PNO - Được xây dựng đã hơn 2 thế kỷ, thế nhưng Nhà Trắng lại chỉ được chứng kiến 17 đám cưới. Đó là đám cưới của những ai và vị thế ra sao?

Ngày 29 tháng 3 năm 1812

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Lucy Payne Washington (em gái của Dolley Madison, vợ của James Madison, tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ) kết hôn với Tòa án Tư pháp tối cao Thomas Todd tại State Floor, trong Phòng Xanh. Đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại Nhà Trắng.

Ngày 09 tháng 3 năm 1820

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Maria Hester Monroe (con gái của Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ James Monroe) kết hôn với Samuel Lawrence Gouverneur (cháu trai của phu nhân Monroe) tại State Floor, trong Phòng Xanh.

Ngày 25 tháng 2 năm 1828

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

John Adams (con trai của Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ John Quincy Adams) kết hôn với Mary Catherine Hellen (cháu gái của phu nhân Adams) tại Phòng Xanh.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Phòng Xanh bên trong Nhà Trắng.

Ngày 10 tháng 4 năm 1832

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Mary A. Eastin (cháu gái bà Rachel Jackson, phu nhân của cố tổng thống Mỹ Andrew Jackson) kết hôn với Lucius J. Polk tại Phòng Đông.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Phòng Đông của Nhà Trắng.

Ngày 29 tháng 11 năm 1832

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Mary Anne Lewis (con gái của một người bạn thân của Tổng thống Andrew Jackson) kết hôn với Alphonse Pageot tại Phòng Đông.

Ngày 31 tháng 1 năm 1842

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Elizabeth Tyler - con gái của Tổng thống John Tyler

Elizabeth Tyler (con gái của Tổng thống John Tyler) kết hôn với William Waller tại Phòng Đông.

Ngày 21 tháng 5 năm 1874

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Nellie Grant (con gái của Tổng thống Ulysses S. Grant) kết hôn Algernon Sartoris tại Phòng Đông.

Tháng 6 năm 1878

Emily Platt (cháu gái của Lucy Hayes) kết hôn với Russell Hastings tại Phòng Xanh.

Ngày 2 tháng 6 năm 1886

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Tổng thống Grover Cleveland kết hôn với Frances Folsom tại Phòng Xanh.

Ngày 17 tháng 2 năm 1906

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Alice Lee Roosevelt (con gái của Tổng thống và bà Theodore Roosevelt) kết hôn với Nicholas Longworth tại Phòng Đông.

Ngày 25 tháng 11 năm 1913

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Jessie Woodrow Wilson (con gái của Tổng thống và bà Woodrow Wilson) kết hôn với Francis Bowes Sayre tại Phòng Đông.

Ngày 7 tháng 5 năm 1914

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Eleanor Randolph Wilson

Eleanor Randolph Wilson (con gái của Tổng thống và bà Woodrow Wilson) kết hôn với William Gibbs McAdoo tại Phòng Xanh.

Ngày 7 tháng 8 năm 1918

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Album ảnh cưới của Alice Wilson

Alice Wilson (cháu gái của Tổng thống Woodrow Wilson) kết hôn với Isaac Stuart McElroy, Jr., trong Phòng Xanh.

Ngày 30 tháng 7 năm 1942

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Harry Hopkins (trợ lý của Tổng thống Franklin D. Roosevelt) kết hôn với Louise Gill Macy ở Phòng Bầu Dục

Ngày 9 Tháng 12 năm 1967

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Lynda Bird Johnson (con gái của Tổng thống và bà Johnson) kết hôn với Charles Spittal Robb tại Phòng Đông.

Ngày 12 tháng 6 năm 1971

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Tricia Nixon (con gái của Tổng thống và bà Richard Nixon) kết hôn Edward Finch Cox tại Rose Garden.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Rose Garden trong Nhà Trắng

Ngày 28 tháng 5 năm 1994

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Anthony Rodham (anh trai của bà Hillary Rodham Clinton) kết hôn với Nicole Boxer ở Rose Garden.

Minh Châu


 

 
Array ( [news_id] => 59205 [news_title] => 17 đám cưới hiếm hoi được tổ chức tại Nhà Trắng từ trước đến nay [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Được xây dựng đã hơn 2 thế kỷ, thế nhưng Nhà Trắng lại chỉ được chứng kiến 17 đám cưới. Đó là đám cưới của những ai và vị thế ra sao? [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Được xây dựng đã hơn 2 thế kỷ, thế nhưng Nhà Trắng lại chỉ được chứng kiến 17 đám cưới. Đó là đám cưới của những ai và vị thế ra sao? [news_content] =>

Ngày 29 tháng 3 năm 1812

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Lucy Payne Washington (em gái của Dolley Madison, vợ của James Madison, tổng thống thứ 4 của Hoa Kỳ) kết hôn với Tòa án Tư pháp tối cao Thomas Todd tại State Floor, trong Phòng Xanh. Đây là đám cưới đầu tiên được tổ chức tại Nhà Trắng.

Ngày 09 tháng 3 năm 1820

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Maria Hester Monroe (con gái của Tổng thống thứ 5 của Hoa Kỳ James Monroe) kết hôn với Samuel Lawrence Gouverneur (cháu trai của phu nhân Monroe) tại State Floor, trong Phòng Xanh.

Ngày 25 tháng 2 năm 1828

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

John Adams (con trai của Tổng thống thứ 6 của Hoa Kỳ John Quincy Adams) kết hôn với Mary Catherine Hellen (cháu gái của phu nhân Adams) tại Phòng Xanh.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Phòng Xanh bên trong Nhà Trắng.

Ngày 10 tháng 4 năm 1832

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Mary A. Eastin (cháu gái bà Rachel Jackson, phu nhân của cố tổng thống Mỹ Andrew Jackson) kết hôn với Lucius J. Polk tại Phòng Đông.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Phòng Đông của Nhà Trắng.

Ngày 29 tháng 11 năm 1832

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Mary Anne Lewis (con gái của một người bạn thân của Tổng thống Andrew Jackson) kết hôn với Alphonse Pageot tại Phòng Đông.

Ngày 31 tháng 1 năm 1842

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Elizabeth Tyler - con gái của Tổng thống John Tyler

Elizabeth Tyler (con gái của Tổng thống John Tyler) kết hôn với William Waller tại Phòng Đông.

Ngày 21 tháng 5 năm 1874

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Nellie Grant (con gái của Tổng thống Ulysses S. Grant) kết hôn Algernon Sartoris tại Phòng Đông.

Tháng 6 năm 1878

Emily Platt (cháu gái của Lucy Hayes) kết hôn với Russell Hastings tại Phòng Xanh.

Ngày 2 tháng 6 năm 1886

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Tổng thống Grover Cleveland kết hôn với Frances Folsom tại Phòng Xanh.

Ngày 17 tháng 2 năm 1906

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Alice Lee Roosevelt (con gái của Tổng thống và bà Theodore Roosevelt) kết hôn với Nicholas Longworth tại Phòng Đông.

Ngày 25 tháng 11 năm 1913

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Jessie Woodrow Wilson (con gái của Tổng thống và bà Woodrow Wilson) kết hôn với Francis Bowes Sayre tại Phòng Đông.

Ngày 7 tháng 5 năm 1914

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Eleanor Randolph Wilson

Eleanor Randolph Wilson (con gái của Tổng thống và bà Woodrow Wilson) kết hôn với William Gibbs McAdoo tại Phòng Xanh.

Ngày 7 tháng 8 năm 1918

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Album ảnh cưới của Alice Wilson

Alice Wilson (cháu gái của Tổng thống Woodrow Wilson) kết hôn với Isaac Stuart McElroy, Jr., trong Phòng Xanh.

Ngày 30 tháng 7 năm 1942

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Harry Hopkins (trợ lý của Tổng thống Franklin D. Roosevelt) kết hôn với Louise Gill Macy ở Phòng Bầu Dục

Ngày 9 Tháng 12 năm 1967

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Lynda Bird Johnson (con gái của Tổng thống và bà Johnson) kết hôn với Charles Spittal Robb tại Phòng Đông.

Ngày 12 tháng 6 năm 1971

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Tricia Nixon (con gái của Tổng thống và bà Richard Nixon) kết hôn Edward Finch Cox tại Rose Garden.

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay
Rose Garden trong Nhà Trắng

Ngày 28 tháng 5 năm 1994

17 dam cuoi hiem hoi duọc to chuc tai Nha Tráng tu truoc den nay

Anthony Rodham (anh trai của bà Hillary Rodham Clinton) kết hôn với Nicole Boxer ở Rose Garden.

Minh Châu


 

[news_source] => [news_tag] => Tổng thống Mỹ,đám cưới ở Nhà Trắng,17 đám cưới hiếm hoi được tổ chức tại Nhà Trắng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-08-04 06:25:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-08-04 06:25:00 [news_relate_news] => 40044,41165,41405,57426 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => the-gioi [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/the-gioi/17-dam-cuoi-hiem-hoi-duoc-to-chuc-tai-nha-trang-tu-truoc-den-nay-80303/ [news_urlid] => 80303 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 895 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/17-dam-cuoi-hiem-hoi-duo-c-to-chuc-tai-nha-tra-ng-tu-truoc-den-nay-a59205.html [tag] => Tổng thống Mỹđám cưới ở Nhà Trắng17 đám cưới hiếm hoi được tổ chức tại Nhà Trắng [daynews2] => 2016-08-04 06:25 [daynews] => 04/08/2016 - 06:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI