1,6 tỉ đồng cho dự án bảo vệ trẻ em

16/12/2013 - 16:53

PNO - UBND TP.HCM vừa phê duyệt dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương trên địa bàn Q.Gò Vấp, bắt đầu từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2016.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Dự án nhằm hỗ trợ và bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực và phân biệt đối xử thông qua việc thiết lập các dịch vụ, cơ chế hỗ trợ tâm lý và bảo vệ trẻ tại 4 trường tiểu học (Trần Văn Ơn, Nguyễn Viết Xuân, Hoàng Văn Thụ, Hồng Gấm) và 4 trường THCS (Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Văn Nghi, An Nhơn, Tây Sơn) trên địa bàn Q.Gò Vấp.

Ngoài ra, dự án sẽ củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, nhằm bảo vệ trẻ em có nguy cơ và dễ bị tổn thương trước các nguy cơ bị xâm hại, bạo hành, bóc lột, ngược đãi tại 4 phường 3, 5, 6 và 13 quận Gò Vấp.

Tổng giá trị dự án là 1,6 tỉ đồng do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế viện trợ.

Nam Anh

 
TIN MỚI