Yêu cầu công khai kết quả đánh giá hồ sơ của ứng viên giáo sư, phó giáo sư

09/11/2021 - 07:49

PNO - Hội đồng Giáo sư nhà nước có yêu cầu việc đánh giá năng lực ngoại ngữ của các ứng viên xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2021.

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, Hội đồng Giáo sư cơ sở phối hợp với cơ sở giáo dục đại học tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh cho từng ứng viên.

Hội đồng giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023
Hội đồng giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp lần VII

Vì vậy, Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu thành lập Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của các ứng viên giáo sư, phó giáo sư phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên phải có quyết định thành lập của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. Tiêu chí đánh giá năng lực ngoại ngữ phải rõ ràng và được công khai để ứng viên biết.

Tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn gồm các thành viên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng quy định và có chuyên môn phù hợp với chuyên môn của ứng viên cần thẩm định năng lực ngoại ngữ.

Tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh gồm các thành viên có trình độ tiếng Anh phù hợp, trong đó có thành viên là giảng viên tiếng Anh.

Đáng lưu ý, để công khai, minh bạch thì kết quả xét của Hội đồng Giáo sư các cấp phải được công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đào tạo và trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước.

Đại Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI