Từ 15/3, khách hàng cá nhân không được vay tiêu dùng quá 100 triệu đồng

09/02/2017 - 14:01

PNO - Theo Thông tư 43 của Ngân hàng Nhà nước, từ 15/3, các công ty tài chính phải công bố mức lãi suất cụ thể đối với từng sản phẩm vay tiêu dùng. Khoản vay cho khách hàng cá nhân không được quá 100 triệu đồng.

Thông tư quy định khoản vay nợ này không áp dụng để mua ôtô và sử dụng ôtô làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó.

Nợ vay phải phục vụ cho những nhu cầu cụ thể, là mua phương tiện đi lại (trừ ôtô), đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi phí sửa chữa nhà cửa, chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch...

Ngoài ra, hợp đồng cho vay tiêu dùng phải bao gồm các nội dung về hình thức thông báo cho khách hàng về lịch trả nợ gốc, lãi tiền vay khi có điều chỉnh; chế tài áp dụng và biện pháp xử lý nếu khách hàng không trả nợ đúng hạn; điều kiện và phí trả nợ trước hạn.

Cùng với đó, các công ty tài chính cũng được phép ban hành quy định nội bộ về cho vay tiêu dùng, nhằm phục vụ việc kiểm tra số liệu, quản lý thông tin khách hàng, kiểm soát khoản vay và đôn đốc thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.... 

Lâm Di

 
TIN MỚI