TPHCM kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ cho 63 dự án bất động sản bị ách tắc thủ tục

16/04/2020 - 08:31

PNO - UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ thướng Chính Phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TP.

Trong đó, UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. Tất cả dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt.

Các dự án trên được TP công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 23/6/2010 không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp. Từ khi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 có hiệu lực, nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp mới được xem xét công nhận chủ đầu tư.

Nhiều trường hợp chủ đầu tư được phê duyệt dự án hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định cũ đề nghị điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư do điều chỉnh dự án nhưng đến nay chỉ có quyền sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất ở theo quy định. 

Do đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP được thực hiện thủ tục chấp nhận đầu tư các dự án trên. Trong trường hợp dự án đã được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án hoặc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất. 

UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng
UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng

Trong 63 dự án vướng mắc trên, có 3 dự án đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở. 2 dự án đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Về tiến độ thực hiện dự án, có 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực; 7 dự án có văn bản chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, nhưng chưa được UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Còn lại 11 dự án đã được chấp thuận chủ đầu tư. Trong đó, 1 dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; 3 dự án ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 6 dự án chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TPHCM đưa ra kiến nghị, đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với 5 dự án khác, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Đối với dự án có phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất công) trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…) cho phép UBND TPHCM xử lý theo hướng: đối với quỹ đất có tổng diện tích dưới 1.000m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án, kiến nghị cho TPHCM giao chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện theo đúng quy hoạch; đối với quỹ đất có tổng diện tích từ 1.000m2 trở lên, cho phép TP thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất với diện tích tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng.

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1408295 [news_title] => TPHCM kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ cho 63 dự án bất động sản bị ách tắc thủ tục [news_title_seo] => TPHCM kiến nghị Thủ tướng tháo gỡ cho 63 dự án bất động sản bị ách tắc thủ tục [news_supertitle] => [news_picture] => tphmc-kien-nghi-thu-tuong-go-thao-go-_1586944561.jpg [news_subcontent] => UBND TP.HCM vừa kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. [news_subcontent_seo] => UBND TP.HCM vừa kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. [news_headline] => UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Thủ thướng Chính Phủ về việc giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở trên địa bàn TP. [news_content] =>

Trong đó, UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng. Tất cả dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt.

Các dự án trên được TP công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 23/6/2010 không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp. Từ khi Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 có hiệu lực, nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp mới được xem xét công nhận chủ đầu tư.

Nhiều trường hợp chủ đầu tư được phê duyệt dự án hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định cũ đề nghị điều chỉnh quyết định chấp thuận đầu tư do điều chỉnh dự án nhưng đến nay chỉ có quyền sử dụng đất, chưa có quyền sử dụng đất ở theo quy định. 

Do đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP được thực hiện thủ tục chấp nhận đầu tư các dự án trên. Trong trường hợp dự án đã được giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án hoặc chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất. 

UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng
UBND TP.HCM kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng

Trong 63 dự án vướng mắc trên, có 3 dự án đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở. 2 dự án đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng là để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Về tiến độ thực hiện dự án, có 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực; 7 dự án có văn bản chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, nhưng chưa được UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư.

Còn lại 11 dự án đã được chấp thuận chủ đầu tư. Trong đó, 1 dự án đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính; 3 dự án ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất; 6 dự án chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TPHCM đưa ra kiến nghị, đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất) nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với 5 dự án khác, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất, hoặc nhà nước phải hoàn trả lại nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Đối với dự án có phần đất do Nhà nước trực tiếp quản lý (đất công) trong các dự án nhà ở (đất xen cài giữa các thửa đất, đất mương, rạch…) cho phép UBND TPHCM xử lý theo hướng: đối với quỹ đất có tổng diện tích dưới 1.000m2 do Nhà nước trực tiếp quản lý trong các dự án, kiến nghị cho TPHCM giao chủ đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thực hiện theo đúng quy hoạch; đối với quỹ đất có tổng diện tích từ 1.000m2 trở lên, cho phép TP thực hiện hoán đổi với chủ đầu tư để có quỹ đất với diện tích tương đương, tập trung ngay tại dự án để chủ đầu tư bàn giao lại cho Nhà nước quản lý, sử dụng.

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => TPHCM kiến nghị gỡ vướng dự án nhà ở,63 dự án nhà ở thương mại,đất xen cài,gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-15 16:56:02 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-16 08:31:14 [news_relate_news] => 1408277,1407668,1408203, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1698 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphmc-kien-nghi-thu-tuong-thao-go-cho-63-du-an-bat-dong-san-bi-ach-tac-thu-tuc-a1408295.html [tag] => TPHCM kiến nghị gỡ vướng dự án nhà ở63 dự án nhà ở thương mạiđất xen càigỡ vướng cho 63 dự án nhà ở [daynews2] => 2020-04-16 08:31 [daynews] => 16/04/2020 - 08:31 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI