TPHCM: Việc thực hiện di dời nhà trên kênh rạch gặp khó khăn

03/01/2023 - 08:18

PNO - Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Sở Xây dựng TPHCM, mới chỉ có 5/14 dự án di dời nhà trên kênh rạch được bố trí vốn chuyển tiếp, đã bồi thường được 201/585 căn, kết quả này làm ảnh hưởng đến kế hoạch di dời 6.500 căn đã đề ra.

Trong đó, với dự án Rạch Xuyên Tâm, sở đã thành lập tổ công tác nghiên cứu chuẩn bị và lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư công và đã được HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư trong kỳ họp ngày đầu tháng 12/2022. Dự án rạch Hàng Bàng giai đoạn 3, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND TPHCM không chọn là dự án cấp bách, ưu tiên, không được giao nhiệm vụ đầu tư. 

Bên cạnh đó, UBND quận 7 đã lập đề án chỉnh trang đô thị di dời nhà trên và ven kênh rạch đối với 3 tuyến rạch Bần Đôn (di dời 659 căn), ao Song Tân (770 căn) và sông Ông Lớn (853 căn).

Theo Sở Xây dựng, các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch là các dự án để thực hiện chỉnh trang đô thị, giải quyết tiêu thoát nước để chống ngập thuộc danh mục các dự án trọng điểm, cấp thiết phải đầu tư và đã được UBND TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên so với các dự án hạ tầng, công ích khác, các dự án này lại không được chọn là dự án cấp bách, ưu tiên.

Đối với nhóm dự án xã hội hóa, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Nghị định 35 của Chính phủ không còn quy định về hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Như vậy, việc di dời nhà trên và ven kênh rạch sẽ không thực hiện theo phương thức BT như giai đoạn trước đây. Nhà đầu tư sẽ không được thanh toán bằng các mặt bằng cơ sở nhà đất, mà chỉ có thể khai thác, kinh doanh trên phần diện tích đất sau khi đã di dời nhà trên và ven kênh rạch, trong khi quỹ đất này là rất nhỏ hẹp, nên càng khó khăn hơn trong việc mời gọi nhà đầu tư tham gia thực hiện dự án…

Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu của UBND TPHCM về kế hoạch thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, đề xuất bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Ngọc Bích
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI