TPHCM triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần III

29/04/2020 - 17:02

PNO - Lần xét duyệt này nhằm tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể.

Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM đang xây dựng kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND) và Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần III, năm 2021 trên địa bàn TPHCM. Mục đích nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là công dân Việt Nam đang sinh sống tại TPHCM đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể thuộc các loại hình như: tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.

TPHCM triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT để tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp to lớn cho việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
TPHCM triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT lần III để tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp to lớn cho việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể

Từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2020 triển khai thông báo và nhận hồ sơ xét tặng. Phòng Tổ chức Pháp chế thuộc Sở VH-TT TPHCM sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, thẩm định hồ sơ phục vụ công tác xét tặng của hội đồng cấp TP. 

Từ ngày 16/8/2020 đến 7/9/2020 sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú, hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đang hoạt động. Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM.

Từ 8/9/2020 đến 20/9/2020 sẽ tổ chức họp hội đồng xét tặng. Sau đó, kết quả xét tặng sẽ được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và bằng văn bản đến cá nhân đề nghị xét tặng, trong thời gian 15 ngày từ 21/9-9/10/2020. Từ 9/10-14/10, hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng, chuyển đến hội đồng cấp bộ.

Hội đồng xét duyệt cấp TP dự kiến gồm có: Phó chủ tịch UBND TPHCM (Chủ tịch hội đồng), Giám đốc Sở VH-TT TPHCM (Phó chủ tịch thường trực hội đồng), Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (uỷ viên), Phó giám đốc Sở VH-TT phụ trách văn hoá cơ sở (uỷ viên), đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ (uỷ viên), Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (uỷ viên), Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP (uỷ viên), các nghệ nhân nhân dân (uỷ viên), các nhà khoa học (uỷ viên).

Trung Sơn

 
Array ( [news_id] => 1409372 [news_title] => TPHCM triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần III [news_title_seo] => TPHCM triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú lần III [news_supertitle] => [news_picture] => trien-khai-xet-tang-danh-hieu-nghe-_1588144762.jpg [news_subcontent] => Lần xét duyệt này nhằm tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể. [news_subcontent_seo] => Lần xét duyệt này nhằm tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể. [news_headline] => Lần xét duyệt này nhằm tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể. [news_content] =>

Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TPHCM đang xây dựng kế hoạch triển khai xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân (NNND) và Nghệ nhân Ưu tú (NNƯT) trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần III, năm 2021 trên địa bàn TPHCM. Mục đích nhằm tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, tài năng nghề nghiệp xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, đối tượng được áp dụng là công dân Việt Nam đang sinh sống tại TPHCM đang nắm giữ, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể thuộc các loại hình như: tiếng nói, chữ viết, ngữ văn dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, tri thức dân gian, quy định tại Nghị định số 62/2014/NĐ-CP.

TPHCM triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT để tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp to lớn cho việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể
TPHCM triển khai kế hoạch xét tặng danh hiệu NNND, NNƯT lần III để tiếp tục tôn vinh những cá nhân có tài năng, đóng góp to lớn cho việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể

Từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2020 triển khai thông báo và nhận hồ sơ xét tặng. Phòng Tổ chức Pháp chế thuộc Sở VH-TT TPHCM sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp, thẩm định hồ sơ phục vụ công tác xét tặng của hội đồng cấp TP. 

Từ ngày 16/8/2020 đến 7/9/2020 sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư ở cơ sở nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang cư trú, hoặc hội nghề nghiệp nơi cá nhân đang hoạt động. Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của UBND TPHCM.

Từ 8/9/2020 đến 20/9/2020 sẽ tổ chức họp hội đồng xét tặng. Sau đó, kết quả xét tặng sẽ được thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và bằng văn bản đến cá nhân đề nghị xét tặng, trong thời gian 15 ngày từ 21/9-9/10/2020. Từ 9/10-14/10, hoàn chỉnh hồ sơ xét tặng, chuyển đến hội đồng cấp bộ.

Hội đồng xét duyệt cấp TP dự kiến gồm có: Phó chủ tịch UBND TPHCM (Chủ tịch hội đồng), Giám đốc Sở VH-TT TPHCM (Phó chủ tịch thường trực hội đồng), Phó giám đốc Sở Nội vụ - Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng (uỷ viên), Phó giám đốc Sở VH-TT phụ trách văn hoá cơ sở (uỷ viên), đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành uỷ (uỷ viên), Đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM (uỷ viên), Chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật TP (uỷ viên), các nghệ nhân nhân dân (uỷ viên), các nhà khoa học (uỷ viên).

Trung Sơn

[news_source] => [news_tag] => Sở VH TT TP HCM,Nghệ nhân nhân dân,Nghệ nhân ưu tú,Di sản văn hoá phi vật thể [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-29 14:18:48 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-29 17:02:55 [news_relate_news] => 1409264, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 443 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-trien-khai-xet-tang-danh-hieu-nghe-nhan-nhan-dan-nghe-nhan-uu-tu-lan-iii-a1409372.html [tag] => Sở VH TT TP HCMNghệ nhân nhân dânNghệ nhân ưu túDi sản văn hoá phi vật thể [daynews2] => 2020-04-29 17:02 [daynews] => 29/04/2020 - 17:02 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI