TPHCM thi hành kỷ luật đảng đối với tập thể và các cá nhân có sai phạm

27/03/2020 - 19:57

PNO - Nhiều lãnh đạo, đảng viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, nhiệm kỳ 2015-2020; Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM bị kỷ luật cảnh cáo, khiển trách.

Theo thông báo kết quả kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tập thể và các cá nhân có vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, cụ thể:

Tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV: vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy về đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020 đã buông lỏng, thiếu trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty có những sai phạm dẫn đến nhiều đồng chí trong Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy có sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, quản lý tài chính và thực hiện các dự án gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước dẫn đến bị xử lý kỷ luật, đặc biệt có người đứng đầu bị khởi tố tạm giam… gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng.

Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn TNHH MTV nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn, trên cơ sở các quyết định kỷ luật, văn bản đề nghị của UBND TPHCM về thi hành kỷ luật người quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn; căn cứ kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy: các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập sổ sách kế toán, đấu thầu về đầu tư, góp vốn liên kết, liên doanh, quản lý công nợ và vay ngân hàng bổ sung vốn lưu động thực hiện dự án không đúng quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; việc thực hiện cổ phần hóa không đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; quản lý, sử dụng mặt bằng, nhà đất; cử cán bộ, người đại diện vốn nhà nước, người quản lý doanh nghiệp và quản lý cán bộ, người đi lao động nước ngoài.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Việt Hùng - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên không chuyên trách Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc công ty.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với: ông Nguyễn Huy Quang, đảng ủy viên, Phó tổng giám đốc công ty; bà Nguyễn Thị Phương Lan, kiểm soát viên chuyên trách; Nguyễn Diệu Lê, nguyên kiểm soát viên chuyên trách.

Tại Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán, công tác đấu thầu và sử dụng xe đưa đón; do đó đã xem xét, quyết định: thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Như Cương, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó trưởng ban Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.

PV

 
TIN MỚI