TPHCM tăng cường công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

05/04/2022 - 10:35

PNO - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, địa phương trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, góp phần vào công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng.

UBND TPHCM vừa triển khai thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU ngày 23/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt Chỉ thị 04-CT/TW năm 2021 của Ban Bí thư liên quan đến công tác trên đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mục đích để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng chống tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, địa phương đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham những, kinh tế góp phần vào đấu tranh phòng chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Từng đơn vị thường xuyên xây dựng chương trình phối hợp với các cơ quan chức năng, hoàn thiện các quy định, quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi, nhanh chóng trong việc kiểm tra, xác minh và xử lý tài sản để thi hành án, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt.

Các cơ quan, địa phương cũng tăng cường mối quan hệ phối hợp với Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Thành ủy, cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố để thực hiện Kế hoạch số 67-KH/TU.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI