TPHCM sẽ giải thể trường bồi dưỡng giáo dục quận, huyện?

03/08/2022 - 13:08

PNO - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, mô hình trường bồi dưỡng giáo dục quận, huyện không được quy định trong Luật Giáo dục năm 2019 nên việc giải thể là cần thiết.

 

Trường bồi dưỡng giáo dục huyện Củ Chi phối hợp trường học tổ chức chuyên đề học tập cho học sinh
Trường bồi dưỡng giáo dục huyện Củ Chi phối hợp trường học tổ chức chuyên đề học tập cho học sinh

Sở GD-ĐT TPHCM vừa trình UBND TPHCM dự thảo Quyết định phê duyệt đề án giải thể trường bồi dưỡng giáo dục trực thuộc UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện.

Sở cho biết hệ thống trường bồi dưỡng giáo dục các quận, huyện của TPHCM được thành lập từ năm 1986. Từ khi đi vào hoạt động, các trường đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các cấp học, ngành học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục bổ túc, giáo dục chuyên nghiệp và hướng nghiệp, dạy nghề thuộc huyện quản lý (kể cả công lập, dân lập, tư thục)...

Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập của từng ngành, lĩnh vực; qua rà soát chức năng, nhiệm vụ của trường bồi dưỡng giáo dục cấp huyện, Luật Giáo dục năm 2019 không còn quy định loại hình này trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Như vậy, loại hình trường bồi dưỡng giáo dục cấp huyện không còn chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, quản lý nhà nước; không đáp ứng tiêu chí thành lập đơn vị công lập. Mặt khác, các tỉnh, thành trong cả nước cũng không còn loại hình trường bồi dưỡng giáo dục.

Do đó, Sở GD-ĐT TPHCM nhận thấy việc xây dựng đề án giải thể trường bồi dưỡng giáo dục là cần thiết để tinh gọn bộ máy, đổi mới tổ chức và quản lý các đơn vị sự nghiệp. Các sở ngành, địa phương sẽ có phương án sắp xếp về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan đến việc thực hiện đề án giải thể.

P.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI