TPHCM dùng ngân sách chi trả cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị COVID-19

29/10/2021 - 15:51

PNO - Trước mắt, ngân sách thanh toán cho các cơ sở tư nhân chi phí điều trị bệnh COVID-19 theo mức giá dịch vụ khám chữa bệnh của Bộ Y tế.

Sở Y tế TPHCM vừa có văn bản gửi các cơ sở y tế ngoài công lập nói rõ vấn đề chi trả cho các đơn vị này khi tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 trong thời gian chờ hướng dẫn từ các bộ ngành trung ương.

Theo đó, ngân sách nhà nước sẽ chi trả các chi phí khám chữa bệnh cho cơ sở y tế tư nhân tham gia thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19. Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh.

 

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Cụ thể, về chi phí điều trị COVID-19, trước mắt, ngân sách thanh toán cho các cơ sở y tế ngoài công lập theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT, Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019.

Đối với các nội dung chưa được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh nêu trên thì thanh toán theo chi phí thực tế phát sinh nhưng phải đảm bảo định mức chi và mức giá thanh toán tương đương với mức thực hiện của cơ sở y tế công lập.

Phần chênh lệch giữa chi phí ngân sách nhà nước thanh toán và chi phí thực tế phát sinh trong điều trị COVID-19 tại các cơ sở y tế ngoài công lập do các đơn vị cân đối thực hiện, bao gồm cả việc cho phép các cơ sở y tế thỏa thuận với bệnh nhân để bù đắp chi phí.

Trong trường hợp bệnh nhân cam kết tự nguyện chi toàn bộ chi phí điều trị không cần sử dụng ngân sách, Sở cho phép các cơ sở y tế tư nhân thực hiện cam kết tự nguyện của bệnh nhân để trang trải chi phí.

Về chi phí liên quan đến điều trị bệnh COVID-19, ngân sách nhà nước chi trả cho người bệnh chi phí cách ly y tế và chi phí mai táng. Phí cách ly y tế gồm tiền ăn 80.000 đồng/bệnh nhân/ngày, chi phí sinh hoạt là 40.000 đồng/bệnh nhân/ngày.

Trường hợp người bệnh điều trị COVID-19 tại cơ sở y tế ngoài công lập tử vong thì ngân sách nhà nước chi trả các chi phí mai táng tương tự như các bệnh viện công lập hiện nay, tức theo chi phí thực tế phát sinh, nhưng không quá 17 triệu đồng/trường hợp.

Ngoài ra, ngân sách cũng chi trả cho lực lượng tuyến đầu tại cơ sở y tế ngoài công lập tham gia điều trị COVID-19 theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của HĐND thành phố về chính sách đặc thù hỗ trợ, động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Như vậy, trên cơ sở hướng dẫn trên và thực tế tình hình khám chữa bệnh, các cơ sở y tế ngoài công lập lập dự toán kinh phí hoặc báo cáo chi phí, gửi về Sở Y tế TPHCM trước ngày 10/11 để được xem xét, tạm ứng các khoản chi phí thuộc phạm vi chi trả của ngân sách nhà nước. Sở và cơ sở y tế tư nhân thực hiện ký hợp đồng tạm ứng chi phí.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI