TPHCM: Cần gần 29.000 tỷ đồng đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025

26/11/2020 - 10:41

PNO - Theo đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM, giai đoạn 2021-2025, TPHCM cần khoảng 28.911,7 tỷ đồng đầu tư cho việc xử lý chất thải rắn.

Sở Tài Nguyên-Môi trường TPHCM vừa hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR) TPHCM đến năm 2025–tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND TPHCM. Mục đích của đồ án nhằm làm cơ sở triển khai các chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn trên địa bàn 5 năm tới.

Công nhân vệ sinh đang thu gom chất thải rắn  tại TP.HCM
Công nhân vệ sinh đang thu gom chất thải rắn tại TPHCM

Theo dự toán, giai đoạn 2021-2025, TP cần 28.911 tỷ đồng đầu tư đầu tư theo từng giai đoạn thực hiện gắn với các mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025, 80% hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn; 90% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý bảo đảm môi trường, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng CTR sinh hoạt được thu hồi, tái chế, làm phân compost và thu hồi năng lượng. 100% tổng lượng CTR công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh được thu gom xử lý bảo đảm  môi trường…

Nếu đề án được UBND TP trình và Bộ Xây dựng thông qua, kinh phí sẽ được phân bổ đầu tư các hạng mục quan trọng như: đầu tư mạng lưới thùng rác công cộng (240 tỷ đồng); đầu tư chuyển đổi trang thiết bị , phương tiện thu gom vận chuyển CTR sinh hoạt (500 tỷ đồng); tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập (500 tỷ đồng); tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập (500 tỷ đồng); Tổ chức sắp xếp mạng lưới điểm tập kết, điểm hẹn thu gom CTR sinh hoạt dọc các tuyến đường (1.200 tỷ đồng); đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển CTR sinh hoạt, xây dựng (3.090 tỷ đồng)…

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước phân bổ hằng năm, vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài, vốn quỹ tín dụng trong nước và vốn từ nhà đầu tư xã hội hóa.

Hoài An

 

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1422618 [news_title] => TPHCM: Cần gần 29.000 tỷ đồng đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025 [news_title_seo] => TPHCM: Cần gần 29.000 tỷ đồng đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2021-2025 [news_supertitle] => [news_picture] => tp-hcm-can-gan-29-000-ti-dong-dau-tu-_1606360530.jpg [news_subcontent] => Theo đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM, giai đoạn 2021-2025, TPHCM cần khoảng 28.911,7 tỷ đồng đầu tư cho việc xử lý chất thải rắn. [news_subcontent_seo] => Theo đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM, giai đoạn 2021-2025, TPHCM cần khoảng 28.911,7 tỷ đồng đầu tư cho việc xử lý chất thải rắn. [news_headline] => Theo đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn TPHCM, giai đoạn 2021-2025, TPHCM cần khoảng 28.911,7 tỷ đồng đầu tư cho việc xử lý chất thải rắn. [news_content] =>

Sở Tài Nguyên-Môi trường TPHCM vừa hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai đồ án Quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR) TPHCM đến năm 2025–tầm nhìn đến năm 2050 trình UBND TPHCM. Mục đích của đồ án nhằm làm cơ sở triển khai các chương trình, đề án nhằm đẩy mạnh hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, trung chuyển, tái chế và xử lý chất thải rắn trên địa bàn 5 năm tới.

Công nhân vệ sinh đang thu gom chất thải rắn  tại TP.HCM
Công nhân vệ sinh đang thu gom chất thải rắn tại TPHCM

Theo dự toán, giai đoạn 2021-2025, TP cần 28.911 tỷ đồng đầu tư đầu tư theo từng giai đoạn thực hiện gắn với các mục tiêu cụ thể như: đến năm 2025, 80% hộ gia đình thực hiện phân loại CTR tại nguồn; 90% tổng lượng CTR sinh hoạt phát sinh được thu gom và xử lý bảo đảm môi trường, trong đó tối thiểu 80% tổng lượng CTR sinh hoạt được thu hồi, tái chế, làm phân compost và thu hồi năng lượng. 100% tổng lượng CTR công nghiệp nguy hại và không nguy hại phát sinh được thu gom xử lý bảo đảm  môi trường…

Nếu đề án được UBND TP trình và Bộ Xây dựng thông qua, kinh phí sẽ được phân bổ đầu tư các hạng mục quan trọng như: đầu tư mạng lưới thùng rác công cộng (240 tỷ đồng); đầu tư chuyển đổi trang thiết bị , phương tiện thu gom vận chuyển CTR sinh hoạt (500 tỷ đồng); tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập (500 tỷ đồng); tổ chức sắp xếp lực lượng thu gom rác dân lập (500 tỷ đồng); Tổ chức sắp xếp mạng lưới điểm tập kết, điểm hẹn thu gom CTR sinh hoạt dọc các tuyến đường (1.200 tỷ đồng); đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển CTR sinh hoạt, xây dựng (3.090 tỷ đồng)…

Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước phân bổ hằng năm, vốn ODA, vốn tài trợ nước ngoài, vốn quỹ tín dụng trong nước và vốn từ nhà đầu tư xã hội hóa.

Hoài An

 

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => Rác thải nhựa,chất thải nguy hại,xử lý chất thải nguy hại [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-26 10:10:49 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-26 10:41:22 [news_relate_news] => 1416090,1391385, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-can-gan-29-000-ty-dong-dau-tu-xu-ly-chat-thai-ran-giai-doan-2021-2025-a1422618.html [tag] => Rác thải nhựachất thải nguy hạixử lý chất thải nguy hại [daynews2] => 2020-11-26 10:41 [daynews] => 26/11/2020 - 10:41 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI