TPHCM: 8 tháng có hơn 500 công trình vi phạm trật tự xây dựng

07/09/2020 - 20:00

PNO - Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM trong 8 tháng đầu năm (15/12/2019 đến 25/8/2020), trên địa bàn thành phố có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Cụ thể, số công trình xây dựng sai phép là 211 trường hợp (chiếm tỷ lệ 42% tổng số vi phạm, còn lại là 293 trường hợp không phép (chiếm 58%). Bình quân mỗi ngày có gần 2 vụ vi phạm.

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh. Ảnh: PNO
Tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh 

So với 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra trung bình 8,5 vụ/ngày, thì số vụ vi phạm giảm 6,6 vụ/ngày, giảm 77,2%. Đây là thời điểm chưa có Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại thành phố.

Theo ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cũng trong nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 23 nói trên, trong tháng 8/2020, Sở đã tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, chính quyền các cấp và đã trình Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận huyện.

Sở Xây dựng cũng đã dự thảo Quy chế phối hợp xử lý, ngăn chặn công trình vi phạm xây dựng tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt. Tại quy chế này, có quy định các biện pháp áp dụng ngăn chặn công trình vi phạm như cắt điện, nước (sau điện kế và thuỷ kế), cũng như phân công trách nhiệm, trình tự, thủ tục ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tiếp nhận 79 hồ sơ do UBND quận huyện lập phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Trong đó, có 34 hồ sơ thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố (có 8 hồ sơ chưa đủ điều kiện và đã có văn bản hướng dẫn trả bổ sung). Còn lại 45 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng phê duyệt với 21 hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/8, Sở Tư pháp đã có công văn đề xuất UBND TPHCM ủy quyền cho Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ phướng án cưỡng chế, tháo dỡ đối với công trình vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, từ nghiên cứu, xây dựng đề án của Sở, ngày 19/8, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đề án nhắm các mục tiêu chính, gồm liên thông, đồng bộ, thống nhất dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị. Cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, quận huyện về quản lý và hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định.

Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch, xây dựng cho người dân, doanh nghiệp theo quy định. Và xây dựng ứng dụng phần mềm trực tuyến để tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự xây dựng nhằm liên thông kiểm tra, xử lý kịp thời.

Tính đến tháng 8/2020, tổng số lượt truy cập ứng dụng “Sở Xây dựng trực tuyến - App mobile SXD247” đã đạt 392.924 lượt. Qua ứng dùng này, Sở đã tiếp nhận 363 thông tin phản ánh.

Trong đó, lĩnh vực trật tự đô thị 284 thông tin, nhà ở 44 thông tin, thoát nước 7 thông tin, chiếu sáng đô thị 4 thông tin, cây xanh 2 thông tin và 22 nội dung khác. Sở đã giải quyết 306 thông tin (đạt 84,3%), đang xác minh 57 thông tin (15,7%).

Quốc Ngọc

 
Array ( [news_id] => 1417361 [news_title] => TPHCM: 8 tháng có hơn 500 công trình vi phạm trật tự xây dựng [news_title_seo] => TPHCM: 8 tháng có hơn 500 công trình vi phạm trật tự xây dựng [news_supertitle] => [news_picture] => tphcm-8-thang-co-hon-500-cong-trinh-_1599481494.jpg [news_subcontent] => Số công trình xây dựng sai phép chiếm 42%, còn lại là các trường hợp không phép chiếm 58%. Bình quân mỗi ngày thành phố có gần 2 vụ vi phạm. [news_subcontent_seo] => Số công trình xây dựng sai phép chiếm 42%, còn lại là các trường hợp không phép chiếm 58%. Bình quân mỗi ngày thành phố có gần 2 vụ vi phạm. [news_headline] => Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM trong 8 tháng đầu năm (15/12/2019 đến 25/8/2020), trên địa bàn thành phố có 504 công trình vi phạm trật tự xây dựng. [news_content] =>

Cụ thể, số công trình xây dựng sai phép là 211 trường hợp (chiếm tỷ lệ 42% tổng số vi phạm, còn lại là 293 trường hợp không phép (chiếm 58%). Bình quân mỗi ngày có gần 2 vụ vi phạm.

Tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh. Ảnh: PNO
Tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại huyện Bình Chánh 

So với 6 tháng đầu năm 2019 xảy ra trung bình 8,5 vụ/ngày, thì số vụ vi phạm giảm 6,6 vụ/ngày, giảm 77,2%. Đây là thời điểm chưa có Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại thành phố.

Theo ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cũng trong nhiệm vụ thực hiện Chỉ thị số 23 nói trên, trong tháng 8/2020, Sở đã tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, chính quyền các cấp và đã trình Đề án thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị thuộc UBND quận huyện.

Sở Xây dựng cũng đã dự thảo Quy chế phối hợp xử lý, ngăn chặn công trình vi phạm xây dựng tiếp tục thi công khi chưa chấp hành xong quyết định xử phạt. Tại quy chế này, có quy định các biện pháp áp dụng ngăn chặn công trình vi phạm như cắt điện, nước (sau điện kế và thuỷ kế), cũng như phân công trách nhiệm, trình tự, thủ tục ngăn chặn công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Trong 8 tháng đầu năm, Sở Xây dựng tiếp nhận 79 hồ sơ do UBND quận huyện lập phương án cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm. Trong đó, có 34 hồ sơ thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố (có 8 hồ sơ chưa đủ điều kiện và đã có văn bản hướng dẫn trả bổ sung). Còn lại 45 hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng phê duyệt với 21 hồ sơ chưa đủ điều kiện.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/8, Sở Tư pháp đã có công văn đề xuất UBND TPHCM ủy quyền cho Sở Xây dựng phê duyệt hồ sơ phướng án cưỡng chế, tháo dỡ đối với công trình vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt hành chính của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngoài ra, từ nghiên cứu, xây dựng đề án của Sở, ngày 19/8, UBND thành phố đã phê duyệt Đề án ứng dụng công nghệ GIS, viễn thám trong công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn thành phố.

Đề án nhắm các mục tiêu chính, gồm liên thông, đồng bộ, thống nhất dữ liệu, ứng dụng quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng, tạo thuận lợi cho công tác quản lý đô thị. Cung cấp thông tin trực quan, kịp thời cho lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, quận huyện về quản lý và hỗ trợ công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, điều hành, ra quyết định.

Công khai thông tin về đất đai, quy hoạch, xây dựng cho người dân, doanh nghiệp theo quy định. Và xây dựng ứng dụng phần mềm trực tuyến để tiếp nhận phản ánh của người dân về trật tự xây dựng nhằm liên thông kiểm tra, xử lý kịp thời.

Tính đến tháng 8/2020, tổng số lượt truy cập ứng dụng “Sở Xây dựng trực tuyến - App mobile SXD247” đã đạt 392.924 lượt. Qua ứng dùng này, Sở đã tiếp nhận 363 thông tin phản ánh.

Trong đó, lĩnh vực trật tự đô thị 284 thông tin, nhà ở 44 thông tin, thoát nước 7 thông tin, chiếu sáng đô thị 4 thông tin, cây xanh 2 thông tin và 22 nội dung khác. Sở đã giải quyết 306 thông tin (đạt 84,3%), đang xác minh 57 thông tin (15,7%).

Quốc Ngọc

[news_source] => [news_tag] => vi phạm trật tự xây dựng,xây dựng sai phép,xây dựng không phép,Lê Hoà Bình,TPHCM [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-07 19:23:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-07 20:00:01 [news_relate_news] => 1414928,1416722,1415728, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 936 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tphcm-8-thang-co-hon-500-cong-trinh-vi-pham-trat-tu-xay-dung-a1417361.html [tag] => vi phạm trật tự xây dựngxây dựng sai phépxây dựng không phépLê Hoà BìnhTPHCM [daynews2] => 2020-09-07 20:00 [daynews] => 07/09/2020 - 20:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI