TP.HCM phát hiện nhiều sai phạm từ 458 cuộc thanh tra công tác tổ chức cán bộ

08/08/2018 - 12:00

UBND TP đánh giá công tác cán bộ vẫn còn tồn tại và hạn chế, chưa có chế tài cụ thể áp dụng trong công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tổ chức cán bộ để xử lý các vi phạm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm vừa ký văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng và công dân phản ánh đến tháng 6/2018.

Theo UBND TP.HCM, trong năm 2017 đã thực hiện 321 cuộc thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ. Nội dung chủ yếu tập trung vào công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh công chức, viên chức giữ chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, công tác thanh kiểm tra cũng chú ý vào công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức...

TP.HCM phat hien nhieu sai pham tu 458 cuoc thanh tra cong tac to chuc can bo
Hình minh họa

Kết quả, có 12 sai phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra. Kiến nghị biện pháp xử lý đối với 14 trường hợp sai phạm, trong đó có 1 trường hợp bị xếp lại ngạch công chức, hạng viên chức.

Từ kết quả thanh tra, TP.HCM đã kỷ luật đối với 18 tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm, trong đó 1 trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 1 trường hợp bị cảnh cáo, 2 trường hợp buộc thôi việc và 14 trường hợp phải rút kinh nghiệm.

6 tháng đầu năm 2018, TP tổ chức 137 cuộc thanh tra, kiểm tra. Kết quả, có 8 sai phạm được phát hiện. Kiến nghị biện pháp xử lý đối với 3 trường hợp sai phạm, trong đó 1 trường hợp bị thu hồi, hủy bỏ quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

Về kết quả thực hiện việc tiếp nhận, xác minh các thông tin được phương tiện thông tin đại chúng về công tác tổ chức cán bộ, trong năm 2017 UBND TP đã nhận được 4 thông tin. Sau khi kiểm tra, xác minh cho thấy 4 thông tin này phản ánh đúng, có cơ sở. Riêng trong sáu tháng đầu năm 2018, UBND TP cũng tiếp nhận được 4 thông tin, qua xác minh thì đều là phản ánh đúng và có cơ sở.

Ngoài ra, qua tiếp nhận phản ánh của công dân, UBND TP cho biết trong năm 2017 đã nhận được 13 thông tin, sau khi tiến hành xác minh cho thấy có 5 thông tin phản ánh đúng và có cơ sở, 1 thông tin phản ánh có đúng có sai và 7 thông tin phản ánh không đúng, không đủ điều kiện để xử lý.

Trong sáu tháng đầu năm 2018, UBND TP cũng nhận được 16 thông tin công dân phản ánh. Sau khi xác minh 15 thông tin cho thấy, 7 thông tin phản ánh đúng và có cơ sở, 3 thông tin phản ánh có đúng có sai và 6 thông tin phản ánh không đúng. Kết quả xử lý, đang xem xét, phê bình, rút kinh nghiệm đối với 3 công chức, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 công chức có liên quan và 1 người phải rút kinh nghiệm.

UBND TP đánh giá công tác cán bộ vẫn còn tồn tại và hạn chế như chưa có chế tài cụ thể áp dụng trong công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tổ chức cán bộ để xử lý các vi phạm của đối tượng thanh tra, kiểm tra.

Gia Hưng

 
TIN MỚI