TP.HCM là đầu tàu, có sức lan toả lớn với vùng KT trọng điểm phía Nam

14/10/2015 - 14:18

PNO - Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

TP.HCM luôn là đầu tàu, có sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 sáng ngày 14/10, TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

"Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

TP.HCM la dau tau, co suc lan toa lon voi vung KT trong diem phia Nam

TP phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra".

Tổng bí thư yêu cầu TP huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

TP.HCM la dau tau, co suc lan toa lon voi vung KT trong diem phia Nam

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố.Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông.

Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại…

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trân trọng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Thanh Hải xin hứa Đảng bộ TP.HCM quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và quyết tâm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất; phấn đấu xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn vì cả nước, cùng cả nước, phấn đấu đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại, hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

 
Array ( [news_id] => 97244 [news_title] => TP.HCM là đầu tàu, có sức lan toả lớn với vùng KT trọng điểm phía Nam [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Đó là phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020. [news_content] =>

TP.HCM luôn là đầu tàu, có sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 sáng ngày 14/10, TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:

"Đảng bộ và nhân dân Thành phố cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh - một đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan toả lớn đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị rất quan trọng của cả nước.

TP.HCM la dau tau, co suc lan toa lon voi vung KT trong diem phia Nam

TP phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong 5 năm qua và cả những kinh nghiệm thực tiễn qua 30 năm đổi mới, không ngừng phấn đấu vươn lên, không ngừng sáng tạo, năng động, hạn chế tối đa những mặt khiếm khuyết, khắc phục những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra".

Tổng bí thư yêu cầu TP huy động cao nhất các nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo sự đột phá trong tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là tập trung thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu nội ngành, cơ cấu giữa các ngành; phát triển nhanh dịch vụ, các ngành có hàm lượng tri thức, giá trị gia tăng cao, các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và nông nghiệp công nghệ cao.

TP.HCM la dau tau, co suc lan toa lon voi vung KT trong diem phia Nam

Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển.Chủ động liên kết, hợp tác phát triển có hiệu quả tốt hơn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và với các tỉnh, thành phố.Phấn đấu để Thành phố tiếp tục là đầu tàu về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập đồng bộ các loại thị trường trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch; tập trung chỉ đạo và có những giải pháp đủ mạnh để huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông.

Giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập nước; kết nối hạ tầng các tỉnh, thành phố trong Vùng; tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng, hạn chế tác hại biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Tổ chức lại đời sống dân cư đồng thời với việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu đô thị vệ tinh theo hướng văn minh, hiện đại…

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TPHCM, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải trân trọng nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Lê Thanh Hải xin hứa Đảng bộ TP.HCM quán triệt những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và quyết tâm thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư đạt kết quả cao nhất; phấn đấu xây dựng Đảng bộ TPHCM trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn vì cả nước, cùng cả nước, phấn đấu đi trước, về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại, hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ và phát triển TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

[news_source] => [news_tag] => phía Nam,KT trọng điểm,sức lan toả,là đầu tàu,TP.HCM [news_status] => 6 [news_createdate] => 2015-10-14 14:18:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2015-10-14 14:18:00 [news_relate_news] => 702,58020,93361,94708,95083 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/tphcm-la-dau-tau-co-suc-lan-toa-lon-voi-vung-kt-trong-diem-phia-nam-61902/ [news_urlid] => 61902 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 2252 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/tp-hcm-la-dau-tau-co-suc-lan-toa-lon-voi-vung-kt-trong-diem-phia-nam-a97244.html [tag] => phía NamKT trọng điểmsức lan toảlà đầu tàuTP HCM [daynews2] => 2015-10-14 14:18 [daynews] => 14/10/2015 - 14:18 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI