Tổ chức cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

24/03/2020 - 10:52

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET, từ ngày 23/3 đến 13/7/2020.

Cuộc thi được tiến hành bằng hình thức thi trắc nghiệm trên mạng VCNET (vcnet.vn). Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10g thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9g thứ hai tuần kế tiếp. Tuần thi thứ nhất bắt đầu từ 10g ngày 23/3/2020.

Cuộc thi tìn hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo Đảng
Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng VCNET

Đối tượng dự thi là tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, từ đủ 14 tuổi trở lên (trừ các thành viên trong Ban tổ chức cuộc thi).

Để tham gia thi, người dùng truy cập vào mạng Internet theo đường dẫn: http://vcnet.vn hoặc tải ứng dụng VCNET về smartphone. Sau đó, truy cập vào trang web hoặc ứng dụng, chọn mục “Đăng ký”, nhập số điện thoại và nhận mã kích hoạt. Điền các thông tin cá nhân để hoàn thành đăng ký tài khoản. Sau đó, tiến hành các thao tác để trả lời câu hỏi thi của cuộc thi.

Mỗi tuần, sẽ có một số câu hỏi thi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có một số đáp án, trong đó có đáp án đúng. Mỗi người có thể tham gia dự thi nhiều lần trong cuộc thi tuần, nhưng chỉ được công nhận 1 kết quả đúng và có thời gian trả lời sớm nhất trong số các lần dự thi.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian trả lời câu hỏi thi sớm nhất để trao thưởng cho người thi.

Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố, cập nhật chậm nhất là 12g thứ hai hằng tuần. Người đoạt giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân.

Mỗi tuần có 16 giải thưởng, bao gồm: 1 giải Nhất trị giá 4.000.000 đồng; 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 5 giải Ba mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 8 giải Khuyến khích mỗi giải 1.000.000 đồng.

Những cá nhân, tập thể đoạt giải, có nhiều thành tích trong cuộc thi cũng sẽ được tặng Giấy chứng nhận của Ban tổ chức; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Câu hỏi tuần thi thứ nhất

Câu 1: “Bản án chế độ thực dân Pháp” là tác phẩm có tính chất lý luận đầu tiên về con đường giải phóng dân tộc trong tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản vào năm nào?

A. 1923

B. 1925

C. 1926

D. 1927

Câu 2. Bạn cho biết Ban Cổ động và Tuyên truyền – cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng, mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác – Lênin, được thành lập năm nào?

A. Năm 1927

B. Năm 1928

C. Năm 1929

D. Năm 1930

Câu 3. Năm 1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho ra đời tài liệu tuyên truyền đầu tiên cổ vũ quần chúng công nông nước ta đứng lên chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, đó là tài liệu nào?

A. Tài liệu Ngày quốc tế đỏ 1-8

B. Bản án chế độ thực dân Pháp

C. Đường Kách mệnh

D. Chánh cương vắn tắt

Câu 4. Sau khi thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, Nguyễn Ái Quốc đã cho xuất bản tờ báo nào, ở đâu?

A. Báo Búa liềm, tại Mát-xcơ-va (Liên Xô)

B. Báo Thanh niên, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

C. Báo Cờ đỏ, tại Hà Nội

D. Báo Người Cộng sản, tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Câu 5. Trong thời gian từ năm 1924 đến năm 1929, Nguyễn Ái Quốc đã gửi bao nhiêu thanh niên Việt Nam yêu nước sang đào tạo tại Trường Đại học Phương Đông (Liên Xô)?

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Câu 6. Bạn cho biết “Chánh cương vắn tắt của Đảng”, “Sách lược vắn tắt” xác định cách mạng Việt Nam phải tiến hành giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội do ai khởi thảo?

A. Trần Phú

B. Hồ Tùng Mậu

C. Nguyễn Ái Quốc

D. Hà Huy Tập

Câu 7. “Đảng phải làm cho càng ngày càng đông quần chúng biết mục đích của Đảng và ý kiến của Đảng đối với các việc quan trọng xảy ra. Muốn được như thế thì Đảng phải mở rộng việc tuyên truyền, cổ động (ra báo, sách, truyền đơn, diễn thuyết…)”. Bạn cho biết, câu trên trích trong văn kiện nào tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 10/1930?

A. Án nghị quyết của Trung ương toàn thể đại hội nói về tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng

B. Điều lệ Đảng

C. Điều lệ Tổng công hội Đông Dương

D. Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương

Câu 8. Từ ngày thành lập Đảng đến nay, Đảng ta đã thông qua mấy Cương lĩnh và Văn bản có tính Cương lĩnh?

A. Hai

B. Ba

C. Bốn

D. Năm

Câu 9. Ngày 1-8 được Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy làm ngày truyền thống nào sau đây?

A. Ngày Truyền thống tuyên giáo của Đảng

B. Ngày Truyền thống công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng

C. Ngày Truyền thống khoa giáo của Đảng

D. Ngày Truyền thống công tác tư tưởng của Đảng

Câu 10. “Các bạn cần phải tuyên truyền cho các anh chị em bị bóc lột trong nước để họ ủng hộ Đảng Cộng sản, để họ đứng lên làm cách mạng tiêu diệt tận gốc toàn bộ kẻ thù”. Câu nói trên được trích trong văn kiện nào, vào thời gian nào?

A. Thư gửi Quốc tế Nông dân, 5-11-1930

B. Chỉ thị của Trung ương Thường vụ về vấn đề thành lập Hội “Phản đế đồng minh”, 18-11-1930

C. Lời kêu gọi nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 10 Nga, 1-11-1930

D. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ, 9-12-1930

B.L

 
TIN MỚI