Thường trực Ban Bí thư: Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

16/01/2020 - 12:13

PNO - Sáng 16/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo cấp quốc gia, chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo được kết nối trực tuyến với các đảng ủy 63 tỉnh/ thành trong cả nước; tập trung hơn 60 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các tỉnh thành.

Đây là dịp để nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng trong 90 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, hy sinh cũng như những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời đúc kết những kinh nghiệm quý báu, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo sáng 16/1
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại hội thảo sáng 16/1

Tham dự hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - ông Trần Quốc Vượng bày tỏ sự tri ân công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Nhấn mạnh những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thường trực Ban Bí thư nhận định: “Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam”. 

Trên cơ sở đó, theo Thường trực Ban Bí thư, hội thảo tập trung đề xuất những nhận định, giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân.

Thảo luận, làm sâu sắc thêm một số vấn đề: khẳng định tính tất yếu khách quan, ý nghĩa ra đời và sứ mệnh lịch sử của Đảng, vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng ta.

Phân tích, làm rõ hơn vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam qua các chặng đường lịch sử, nêu bật những thành tựu trên các lĩnh vực: đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng trong suốt 90 năm qua.

Điểm cầu TPHCM
Tại điểm cầu TPHCM

Làm rõ hơn sức mạnh về trí tuệ, bản lĩnh, những thành tựu nổi bật của đất nước, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới. Từ đó, đúc rút các bài học kinh nghiệm về lý luận và thực tiễn, làm sáng tỏ tầm nhìn và định hướng chiến lược của Đảng trong lãnh đạo công cuộc đổi mới, bảo vệ và phát triển đất nước trong bối cảnh cảnh mới.

Song song, hội thảo còn đánh giá, phân tích và đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ...

Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng nêu bật thành tựu đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

"Hiện Việt Nam có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, ký hiệp định thương mại song phương với hơn 100 nước. Công tác giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm từ 53% năm 1993 xuống còn dưới 4% năm 2019" - ông Thắng thông tin.

Kết luận hội thảo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhận định, các tham luận tại hội thảo đã kế thừa những thành quả nghiên cứu khoa học về Đảng trong nhiều năm qua, đồng thời tiếp cận nhiều tư liệu mới và nhận thức mới, đã phản ánh khai thác toàn diện và đầy đủ, sâu sắc lịch sử vinh quang của Đảng trong 90 năm qua.

"Qua 90 năm, Đảng đã đưa dân tộc vượt qua bao chông gai, thử thách, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả, vững bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện rõ bản chất cách mạng của một Đảng chân chính nhất" - ông Thưởng khẳng định.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong bối cảnh mới, phù hợp với xu thế phát triển thời đại, Đảng tập trung xây dựng toàn diện, nâng cao trí tuệ, bản lĩnh và năng lực làm việc của từng đảng viên, đặc biệt các cán bộ chủ chốt để phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân; đáp ứng con đường phát triển kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phát huy đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, an ninh tổ quốc...

Phong Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI