Tháo dỡ khẩn cấp chung cư 440 đường Trần Hưng Đạo

23/06/2022 - 10:07

PNO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa đồng ý cho UBND quận 5 di dời, tháo dỡ khẩn cấp chung cư 440 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5.

Chủ tịch UBND TPHCM chấp thuận cho UBND quận 5 thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn liên quan đến ban hành quyết định di dời, tháo dỡ khẩn cấp đối với chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5. 

Giao UBND quận 5 khẩn trương triển khai di dời các hộ dân đang cư ngụ tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo đến tạm cư tại quỹ nhà 23 căn hộ tại Cao ốc An Phú, số 691 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6 theo chỉ đạo của UBND TP tại công văn số 5744/UBND-ĐT ngày 13/9/2017 và số 3544/UBND-ĐT ngày 28/8/2019.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND quận 5 về nguồn kinh phí di dời tạm cư các hộ dân đang cư ngụ tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo. 

n
Người dân tại chung cư 440 đường Trần Hưng Đạo sẽ được tạm cư tại quỹ nhà 23 căn hộ tại Cao ốc An Phú, số 691 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6.

Về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND TPHCM giao UBND quận 5 chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 5 thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND TP. Sở Tài nguyên và Môi trường phối họp với các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND quận 5 thực hiện thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất.

Giao Thường trực Ban chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) chủ trì, phối họp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư đối với các hộ dân tại chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo để hướng dẫn quận 5 thực hiện. 

Giao Sở Tài chính tham mưu UBND TP việc phân bổ ngân sách Thành phố để chi trả cho dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư tại chung cư. Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn UBND quận 5 triển khai thực hiện việc di dời, tháo dỡ chung cư số 440 đường Trần Hưng Đạo đảm bảo theo các quy định của pháp luật hiện hành; chủ trì, phối họp với các đơn vị liên quan xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có); trong trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo.

Ngọc Bích

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI