Kiến nghị đơn giản hóa hàng loạt thủ tục đầu tư nhà ở xã hội, chung cư cũ

04/06/2022 - 09:05

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản kiến nghị UBND TPHCM thống nhất trình tự thủ tục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, nhà ở, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản, quản lý, sử dụng tài sản công, đấu thầu… Tuy nhiên, các thủ tục trên phải qua nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết. 

Để các doanh nghiệp nắm rõ tình tự, thủ tục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và xây dựng lại chung cư cấp D; các Sở ngành, UBND TP. Thủ Đức và UBND các quận huyện có cơ sở theo dõi, hướng dẫn thực hiện giải quyết các thủ tục trên và UBND TPHCM có cơ sở đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện. 

các thủ tục trên phải qua nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết.
Các thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, xây dựng lại chung cư cũ phải qua nhiều cơ quan, đơn vị giải quyết gây khó khăn cho doanh nghiệp cũng như các sở ngành

Vì pháp luật không có quy định cơ quan nhà nước ban hành quyết định hành chính cho 2 trình tự thủ tục nêu trên. Sở Xây dựng đã hệ thống lại các trình tự thủ tục để làm cơ sở thống nhất theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện. 

Cụ thể, đối với trình tự đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, Sở Xây dựng kiến nghị thống nhất tổng thời gian thực hiện điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 48 ngày. Tổng thời gian thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là 39 ngày.

Liên quan đến việc xử lý và sắp xếp về đất đai theo Nghị định 67/2021/NĐ-CP và Nghị định 167/2017/NĐ-CP, theo Sở Xây dựng, hiện nay, không phải tất cả các quỹ đất đề xuất phát triển nhà ở xã hội là quỹ đất Nhà nước nhận bàn giao theo pháp luật từ các dự án nhà ở và phát triển đô thị. Thực tế còn nhiều quỹ đất do Nhà nước bồi thường bằng vốn ngân sách hoặc đất của Nhà nước hoặc doanh nghiệp Nhà nước đang quản lý để đề xuất xây dựng nhà ở xã hội.

Do đó, Sở Xây dựng nhận thấy phải thực hiện bước lập và trình phê duyệt phương án xử lý và sắp xếp đất đai theo 2 Nghị định nêu trên về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công đối với trường hợp quỹ đất do Nhà nước trực tiếp quản lý và không có nguồn gốc nhận bàn giao theo pháp luật nhà ở từ các dự án phát triển nhà ở và phát triển khu đô thị.

Đối với trình tự thủ tục dự án đầu tư xây dựng lại nhà chung cư cũ cấp D, liên quan đến thẩm quyền phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư, Sở Xây dựng nhận thấy Nghị định số 69/2021/NĐ-CP không có quy định cơ quan Nhà nước phê duyệt phương án phá dỡ nhà chung cư. 

Do đó, Sở Xây dựng bỏ nội dung phê duyệt phương án phá dỡ nhà chung cư và bổ sung nội dung “Quyết định việc phá dỡ công trình công trình, quyết định cưỡng chế phá dỡ và tổ chức thực hiện phá dỡ công trình trong trường hợp chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình không thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phá dỡ công trình xây dựng”. 

Theo Sở Xây dựng, các vấn đề trên Sở đã chủ trì lấy ý kiến các đơn vị, do đó Sở kiến nghị UBND TPHCM có văn bản thống nhất trình tự thủ tục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và xây dựng lại nhà chung cư cũ cấp D trên địa bàn.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI