Sẽ cấm đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè và Tàu Hủ-Bến Nghé

23/07/2014 - 07:20

PNO - Nghiên cứu để tham mưu UBND TP ban hành văn bản cấm có thời hạn các hoạt động đánh bắt thủy hải sản dưới mọi hình thức trên các kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè và Tàu Hủ - Bến Nghé, đồng thời đề xuất biện pháp xử lý hành...

 Được biết, trong thời gian qua, tình trạng đổ rác, nước thải và đánh bắt cá trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé ngày càng nhiều; nhiều người còn đánh bắt bằng câu chùm, lưới kéo, làm cho nguồn lợi thủy sản có nguy cơ tận diệt và mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng xấu, nhưng hiện không có quy định nào để xử lý những hành vi này.

Phan Trí

 
TIN MỚI