Rà soát tình hình nhập khẩu rác thải

09/03/2021 - 10:57

PNO - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 739/BTNMT-TCMT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tổng hợp báo cáo tình hình nhập khẩu, sử dụng phế liệu, trong đó gồm cả rác thải, phế liệu làm nguyên liệu sản xuất và việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2020 của các doanh nghiệp nhập khẩu, sử dụng phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh, thành phố.


Việc rà soát này nhằm thực hiện quy định về quản lý chất thải và phế liệu được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36, điều 3, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ, nhằm hiện thực hóa Luật Bảo vệ môi trường.

Thăng Long

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI