Ra đề kiểm tra phải khắc phục tình trạng học sinh ghi nhớ máy móc

21/10/2022 - 12:06

PNO - Đó là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đối với các trường trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2022-2023.

TPHCM yêu cầu các trường chủ động xây dựng ngân hàng đề kiểm tra hướng tới khắc phục tình trạng ghi nhớ máy móc
TPHCM yêu cầu các trường chủ động xây dựng ngân hàng đề kiểm tra hướng tới khắc phục tình trạng ghi nhớ máy móc

Ngày 21/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ban hành hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá học sinh trung học năm học 2022 - 2023. Theo đó, với các khối lớp 6, 7 và 10 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thực hiện đánh giá theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Cụ thể, đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập đối với các môn học: Giáo dục thể chất, Nghệ thuật, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục của địa phương, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp. Nhận xét theo 1 trong 2 mức: đạt hoặc chưa đạt.

Đánh giá bằng nhận xét kết hợp điểm số đối với các môn học còn lại.

Đối với đánh giá định kỳ (không thực hiện đối với cụm chuyên đề học tập), gồm đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ, được thực hiện thông qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án học tập.

Căn cứ trên kế hoạch, quy chế kiểm tra, đánh giá của nhà trường và tổ chuyên môn, phân công giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá cho các lớp, khối lớp được phụ trách. Công khai cho học sinh số lần, số điểm, hình thức kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ. 

Khuyến khích các nhà trường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra. Đối với các môn học, hoạt động giáo dục đánh giá bằng nhận xét, khuyến khích thực hiện việc kiểm tra đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập phù hợp với đặc thù môn học, hoạt động giáo dục. Việc đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá các môn học phải bảo đảm yêu cầu về tính trung thực, khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả học tập và rèn luyện của học sinh.

Đối với môn Lịch sử, Địa lý, Lịch sử - Địa lý, tăng cường các câu hỏi nhằm khai thác, sử dụng các nguồn sử liệu, tranh ảnh, lược đồ, bản đồ, câu hỏi mở nhằm tạo điều kiện cho học sinh biểu đạt chính kiến của mình, hướng tới đánh giá phẩm chất và năng lực học sinh, khắc phục tình trạng ghi nhớ một cách máy móc.

Thời gian kiểm tra định kỳ của năm học 2022 - 2023 như sau: Kiểm tra đánh giá giữa kỳ I: sau tuần thứ 8 của học kỳ I. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ I: hoàn thành ngày 7/01/2023.

Kiểm tra đánh giá giữa kỳ II: sau tuần thứ 7 của học kỳ II. Kiểm tra đánh giá cuối kỳ II: hoàn thành ngày 20/05/2023.

Minh Linh

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuyensinhvi /strCate=tuyensinh

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEsukienvandevi /strCate=sukienvande
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgiaoducvi /strCate=giaoduc