Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh, kinh tế phục hồi và phát triển

05/01/2022 - 16:04

PNO - Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương vào ngày 5/1, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn rất nhiều để có thể giữ gìn, phát huy những thành tựu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đề ra.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: VGP.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: VGP

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị nói chung đã cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực trong bối cảnh khó khăn chồng chất.

Kết quả cụ thể nổi bật là nước ta đã ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo Tổng bí thư, chúng ta đã thực hiện thành công “chiến lược vắc xin “đi sau về trước” với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay”, từ vài trăm ngàn liều vắc xin vào đầu tháng 5/2021 đến khoảng 200 triệu liều vắc xin hiện nay và tỷ lệ bao phủ 1 mũi đạt 99,6%, tỷ lệ bao phủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 90,9%...

Hội nghị triển khai các quyết sách quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội
Hội nghị triển khai các quyết sách quan trọng cho việc phát triển kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 - Ảnh: VGP

Vào những thời điểm khó khăn, thử thách gay gắt nhất của dịch bệnh, tinh thần đại đoàn kết của toàn dân tộc ta lại càng được phát huy mạnh mẽ. Hàng vạn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch (y tế, quân đội, công an, tổ COVID cộng đồng...) đã bám sát địa bàn, tận tâm, tận lực, không ngại gian khổ, hiểm nguy, ngày đêm làm việc với tinh thần tất cả vì sức khỏe, tính mạng của nhân dân…

Các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng chức năng ở cơ sở đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để trực tiếp kiểm tra, động viên, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống cho người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan dân vận các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà báo, người dân, doanh nghiệp... trong và ngoài nước đã có nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực tham gia công tác phòng, chống dịch.

"Những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trao đổi với các đại biểu tại hội nghị - Ảnh: VGP

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tập trung ưu tiên thực hiện Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022.

Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gắn với thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn…

Cùng với đó, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế - xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp; xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống và quan tâm hơn đến việc phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và tệ nạn xã hội…

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

“Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp từ trung ương đến địa phương. Xây dựng Chính phủ, chính quyền các địa phương thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị.

“Chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa. Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả rồi thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn vừa qua rồi thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa.

Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường”, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi gắm kỳ vọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng năm 2022 sẽ là năm chiến thắng dịch bệnh - Ảnh: VGP.
Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng năm 2022 sẽ là năm chiến thắng dịch bệnh - Ảnh: VGP

Quán triệt đầy đủ những chỉ đạo của Tổng bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phải khắc phục ngay và có hiệu quả những tồn tại, hạn chế, yếu kém; kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt của Chính phủ qua nhiều nhiệm kỳ, nhiều năm, tiếp tục đổi mới, sáng tạo; hành động quyết liệt, hiệu quả; quyết tâm xây dựng Chính phủ, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được giao, nhất là trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong Chính phủ, chính quyền địa phương.

“Phấn đấu năm 2022 là năm chiến thắng dịch bệnh; kinh tế phục hồi và phát triển; xã hội trật tự và kỷ cương; chủ quyền quốc gia được giữ vững; chính trị được ổn định; nhân dân có cuộc sống bình an và hạnh phúc, trên tinh thần đoàn kết, liêm chính, chủ động thích ứng, an toàn, hiệu quả, hồi phục kinh tế - xã hội một cách bền vững”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu quyết tâm.

Chiêu Văn

 
TIN MỚI