Những phát ngôn ấn tượng tại phiên chất vấn HĐND về tình trạng bạo hành trẻ em

06/12/2017 - 14:25

PNO - Các đại biểu cùng đại diện các sở, ban ngành và quận 12 đã có những phát ngôn đi thẳng vào tình trạng bạo hành trẻ em tại nghị trường chất vấn HĐND, đặc biệt là vụ việc xảy ra tại trường mẫu giáo...

Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em

Minh Thanh - Quỳnh Mai - Ngô Tới

 
Array ( [news_id] => 42618 [news_title] => Những phát ngôn ấn tượng tại phiên chất vấn HĐND về tình trạng bạo hành trẻ em [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 117952_tphcmchatvanhdnd1-61419154.jpg [news_subcontent] => Các đại biểu cùng đại diện các sở, ban ngành và quận 12 đã có những phát ngôn đi thẳng vào tình trạng bạo hành trẻ em tại nghị trường chất vấn HĐND, đặc biệt là vụ việc xảy ra tại trường mẫu giáo Mầm Xanh vừa qua. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Các đại biểu cùng đại diện các sở, ban ngành và quận 12 đã có những phát ngôn đi thẳng vào tình trạng bạo hành trẻ em tại nghị trường chất vấn HĐND, đặc biệt là vụ việc xảy ra tại trường mẫu giáo Mầm Xanh vừa qua. [news_content] =>
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em
Nhũng phát ngon án tuọng tại phien chát ván HDND vè tình trạng bạo hành trẻ em

Minh Thanh - Quỳnh Mai - Ngô Tới

[news_source] => [news_tag] => trách nhiệm của đơn vị quản lý,công an điều tra,mẫu giáo Mầm Xanh,bạo hành trẻ em,chất vấn Hội đồng Nhân dân,Lê Trương Hải Hiếu,Lê Hồng Sơn,Nguyễn Thị Quyết Tâm [news_status] => 6 [news_createdate] => 2017-12-06 14:25:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2017-12-06 14:25:00 [news_relate_news] => 42072,42147,42559 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/nhung-phat-ngon-an-tuong-tai-phien-chat-van-hdnd-ve-tinh-trang-bao-hanh-tre-em-117952/ [news_urlid] => 117952 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 570 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nhu-ng-pha-t-ngon-a-n-tuo-ng-ta-i-phien-cha-t-va-n-hdnd-ve-ti-nh-tra-ng-ba-o-ha-nh-tre-em-a42618.html [tag] => trách nhiệm của đơn vị quản lýcông an điều tramẫu giáo Mầm Xanhbạo hành trẻ emchất vấn Hội đồng Nhân dânLê Trương Hải HiếuLê Hồng SơnNguyễn Thị Quyết Tâm [daynews2] => 2017-12-06 14:25 [daynews] => 06/12/2017 - 14:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI