Nhiều nhóm cán bộ công chức, viên chức ở TPHCM sẽ được tăng thu nhập

19/09/2023 - 19:22

PNO - Tại kỳ họp 11, HĐND TPHCM khoá X đã thông qua nghị quyết về chi thu nhập tăng thêm theo nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

TPHCM sẽ mở rộng đối tượng hưởng thu nhập tăng thêm so với Nghị quyết 03 năm 2018 (theo nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TPHCM).

Các đại biểu thông qua nghị quyết
Các đại biểu thông qua nghị quyết

TPHCM sẽ bổ sung vào danh sách được hưởng chính sách người làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc TPHCM quản lý, công chức, viên chức đang công tác tại một số cơ quan trung ương có đóng góp tích cực cho TP và các đối tượng khác (như người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ...).

Mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý TPHCM.

Cụ thể, 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể sẽ có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

TPHCM đề xuất chi theo hệ số với cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi TPHCM quản lý; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn và công chức đang công tác tại các cơ quan.

Chi theo mức tiền cụ thể đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TPHCM quản lý và các cơ quan trung ương trên địa bàn TPHCM.

Các nhóm được hưởng mức chi thu nhập tăng thêm:

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do TPHCM quản lý.

- Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký hợp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TPHCM quản lý và một số cơ quan trung ương trên địa bàn. 

- Người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP, Liên minh Hợp tác xã TP, Hội Chữ thập đỏ TP, Hội Nhà báo TPHCM, Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức và hội chữ thập đỏ quận, huyện.

- Công chức đang làm việc tại các cơ quan trung ương trên địa bàn TP thuộc các cơ quan Sở Ngoại vụ TP, Cục Thống kê TP và các chi cục thống kê cấp huyện, Cục Quản lý thị trường TP, Tòa án nhân dân TP và tòa án nhân dân cấp huyện, Viện Kiểm sát nhân dân TP và viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, Cục Thi hành án dân sự TP và chi cục thi hành án dân sự cấp huyện.

Nhóm này còn có Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP, Cục Thuế TP và các Chi cục thuế trực thuộc, Cục Hải quan TP và các Chi cục hải quan trực thuộc, Kho bạc Nhà nước TP và kho bạc nhà nước cấp huyện, Bảo hiểm xã hội TP.

Tú Ngân

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI