Ngày 15/3, Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành

14/03/2023 - 21:35

PNO - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định về việc hạ lãi suất điều hành áp dụng từ ngày 15/3.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 313 /QĐ-NHNN ngày 14/3 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng.

Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành Quyết định số 314/QĐ-NHNN ngày 14/3 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/ 2016.

Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm. Trong khi đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng Việt Nam đồng của Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Cả 2 quyết định trên sẽ có hiệu lực từ ngày 15/3/2023.

Dương Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI