Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt giám đốc, phó giám đốc sở ngành

19/08/2020 - 21:25

PNO - Chiều 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên, đương chức giám đốc sở, phó giám đốc sở, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh.

Theo thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thực hiện theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019.

Trong đó, có 3 tỉnh ủy viên là giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và một phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đều đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Một dự án bất động sản 'tùng xẻo núi Cô Tiên ở Khánh Hòa
Một dự án bất động sản "tùng xẻo" núi Cô Tiên ở Khánh Hòa

Có hai phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, đều đảng ủy viên có 'khuyết điểm vi phạm là ít nghiêm trọng' đều đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cụ thể, hành vi vi phạm kỷ luật của từng cán bộ đã nêu như sau:

1. Ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

2. Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Với cương vị là Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức Cảnh Cáo.

3. Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh Cáo.

4. Ông Trần Minh Hải, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức Khiển trách.

5. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhựt bằng hình thức Khiển trách.

6. Ông Trần Sỹ QuânPhó bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức Cảnh cáo.

An Sinh

 
Array ( [news_id] => 1415939 [news_title] => Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt giám đốc, phó giám đốc sở ngành [news_title_seo] => Khánh Hòa kỷ luật hàng loạt giám đốc, phó giám đốc sở ngành [news_supertitle] => [news_picture] => khanh-hoa-ky-luat-hang-loat-giam-_1597847159.jpg [news_subcontent] => Chiều 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên. [news_subcontent_seo] => Chiều 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên. [news_headline] => Chiều 19/8, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã cho công bố quyết định thi hành kỷ luật đối với hàng loạt cán bộ là tỉnh ủy viên, đương chức giám đốc sở, phó giám đốc sở, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh. [news_content] =>

Theo thông báo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc thi hành kỷ luật đối với 6 cán bộ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh là thực hiện theo Thông báo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, số 680-TB/UBKTTW, ngày 30/8/2019.

Trong đó, có 3 tỉnh ủy viên là giám đốc các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa và một phó bí thư Đảng ủy, phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đều đã bị Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo.

Một dự án bất động sản 'tùng xẻo núi Cô Tiên ở Khánh Hòa
Một dự án bất động sản "tùng xẻo" núi Cô Tiên ở Khánh Hòa

Có hai phó giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, đều đảng ủy viên có 'khuyết điểm vi phạm là ít nghiêm trọng' đều đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Cụ thể, hành vi vi phạm kỷ luật của từng cán bộ đã nêu như sau:

1. Ông Lê Văn Dẽ, Tỉnh ủy viên, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Xây dựng.

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng (từ năm 2011 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Lê Văn Dẽ đã vi phạm Quyết định 1396/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025; vi phạm Luật Xây dựng 2014; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Lê Văn Dẽ là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Lê Văn Dẽ bằng hình thức Cảnh cáo.

2. Ông Trần Hòa Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Sở, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

Với cương vị là Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2010 đến tháng 4/2012) và với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Trần Hòa Nam đã vi phạm Luật Đầu tư 2005 và Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Hòa Nam là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Hòa Nam bằng hình thức Cảnh Cáo.

3. Ông Võ Tấn Thái, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường

Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 8/2008 đến tháng 6/2015) và với cương vị là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (từ tháng 6/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Võ Tấn Thái đã vi phạm Luật Đầu tư 2005; Luật Đất đai 2003; Luật Đất đai 2013 và vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Võ Tấn Thái là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân vi phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Tấn Thái bằng hình thức Cảnh Cáo.

4. Ông Trần Minh Hải, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 4/2013 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Trần Minh Hải đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013; Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Minh Hải là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Minh Hải bằng hình thức Khiển trách.

5. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Đảng ủy viên, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ tháng 7/2015 đến thời điểm kiểm tra “năm 2019”), ông Nguyễn Văn Nhựt đã vi phạm Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; vi phạm Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Nguyễn Văn Nhựt là ít nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Nhựt bằng hình thức Khiển trách.

6. Ông Trần Sỹ QuânPhó bí thư Đảng ủy Cục Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Với cương vị là Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh (từ năm 2013 đến năm 2017), ông Trần Sỹ Quân đã vi phạm Nghị định số 46/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Thông tư số 77/2014/TT-BTC, ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Những khuyết điểm, vi phạm của ông Trần Sỹ Quân là nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân ông. Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân sai phạm; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Sỹ Quân bằng hình thức Cảnh cáo.

An Sinh

[news_source] => [news_tag] => Khánh hòa kỷ luật hàng loạt tỉnh ủy viên,Khánh hòa kỷ luật phó giám đốc sở,kỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Khánh hòa [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-08-19 21:12:07 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-08-19 21:25:55 [news_relate_news] => 1396499,1396135, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 902 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/khanh-hoa-ky-luat-hang-loat-giam-doc-pho-giam-doc-so-nganh-a1415939.html [tag] => Khánh hòa kỷ luật hàng loạt tỉnh ủy viênKhánh hòa kỷ luật phó giám đốc sởkỷ luật hàng loạt cán bộ tỉnh Khánh hòa [daynews2] => 2020-08-19 21:25 [daynews] => 19/08/2020 - 21:25 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI