Khẩn cấp cứu hai di tích bị xuống cấp, nguy hiểm

05/10/2022 - 06:26

PNO - Di tích đình Tân Qui Đông và di tích khảo cổ học quốc gia lò gốm Hưng Lợi (Q.8) đang xuống cấp rất nghiêm trọng, cần khẩn trương tu bổ...

“Di tích đình Tân Qui Đông đang xuống cấp rất nghiêm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng nặng, có khả năng sụp đổ, gây nguy hiểm. Do đó, cần khẩn trương thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo để bảo vệ di tích và an toàn cho người dân”, Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức như trên sau chuyến kiểm tra thực địa di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố đình Tân Qui Đông (Q.7) do ông Dương Anh Đức chủ trì.

Phần Chính Điện đình Tân Qui Đông
Phần Chính Điện đình Tân Qui Đông

Với thực trạng trên, UBND TP.HCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, UBND Q.7 và đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu việc bố trí vốn tu bổ, tôn tạo di tích kiến trúc đình Tân Qui Đông. Các đơn vị được giao khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tân Qui Đông thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian - khởi công và hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích trong năm 2023.

Đối với di tích khảo cổ học quốc gia lò gốm Hưng Lợi (Q.8), theo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, trong thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ di tích này chưa đảm bảo theo quy định của Luật Di sản văn hóa, di tích cũng bị xuống cấp, đang bị xâm hại, cần phải có phương án bảo vệ kịp thời.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI