Học sinh tiểu học chính thức được học vượt lớp

14/09/2020 - 16:17

PNO - Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Điều lệ trường Tiểu học thay thế thông tư cũ đã tồn tại 10 năm không phù hợp với yêu cầu thực tế.

Theo đó, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT mới được Bộ GD-ĐT ban hành có nhiều điểm khác biệt, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

Trường tiểu học phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục

Theo quy định trong Thông tư 28, “Trường tiểu học có trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn; huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường”.

Nội dung này so với Thông tư 41 đã bổ sung và nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà trường trong thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Đây là điều có ý nghĩa xã hội quan trọng, nhất là với đối với các khu vực đông dân cư, giúp tránh tình trạng học sinh không được nhận vào học trường tại địa bàn mình cư trú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD-ĐT; triển khai thực hiện sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học, nhà trường có quyền “thực hiện tự chủ chuyên môn”.

Không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo

Theo quy định trong Thông tư 28, cơ sở giáo dục tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về SGK sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết. Nhà trường tổ chức lựa chọn, trang bị xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên theo quy định của Bộ GDĐT; khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Theo quy định của Thông tư này, việc quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT, thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng trường tiểu học.

Giáo viên được tự chủ chuyên môn, học sinh được học vượt lớp

Thông tư 28 cho phép giáo viên được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, thầy cô sẽ được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách. Các hoạt động này cần bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Bên cạnh đó, Thông tư 28 cũng quy định cụ thể những hành vi ứng xử giáo viên không được làm như: không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục. Đặc biệt, giáo viên không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Với học sinh tiểu học, Thông tư 28 quy định “Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học”.

Đại Minh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 
Array ( [news_id] => 1417845 [news_title] => Học sinh tiểu học chính thức được học vượt lớp [news_title_seo] => Học sinh tiểu học chính thức được học vượt lớp [news_supertitle] => [news_picture] => hoc-sinh-chinh-thuc-duoc-hoc-vuot-lop_1600074449.jpg [news_subcontent] => Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Điều lệ trường Tiểu học thay thế thông tư cũ đã tồn tại 10 năm không phù hợp với yêu cầu thực tế. [news_subcontent_seo] => Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Điều lệ trường Tiểu học thay thế thông tư cũ đã tồn tại 10 năm không phù hợp với yêu cầu thực tế. [news_headline] => Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư Điều lệ trường Tiểu học thay thế thông tư cũ đã tồn tại 10 năm không phù hợp với yêu cầu thực tế. [news_content] =>

Theo đó, Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT mới được Bộ GD-ĐT ban hành có nhiều điểm khác biệt, trong đó tập trung đổi mới quản trị nhà trường; đổi mới việc dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng hình thành và phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực cho học sinh; các yêu cầu về hồ sơ sổ sách được giảm tải…

Trường tiểu học phải công khai chương trình, kế hoạch giáo dục

Theo quy định trong Thông tư 28, “Trường tiểu học có trách nhiệm thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn; huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động và tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường”.

Nội dung này so với Thông tư 41 đã bổ sung và nhấn mạnh trách nhiệm của các nhà trường trong thực hiện giáo dục bắt buộc, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ tại địa bàn. Đây là điều có ý nghĩa xã hội quan trọng, nhất là với đối với các khu vực đông dân cư, giúp tránh tình trạng học sinh không được nhận vào học trường tại địa bàn mình cư trú.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một trong những nhiệm vụ và quyền hạn của trường tiểu học là triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành; thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo quy định của Bộ GD-ĐT; triển khai thực hiện sách giáo khoa, nội dung giáo dục của địa phương theo quyết định của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đặc biệt, trong tổ chức các hoạt động giáo dục tại trường tiểu học, nhà trường có quyền “thực hiện tự chủ chuyên môn”.

Không được ép buộc học sinh mua tài liệu tham khảo

Theo quy định trong Thông tư 28, cơ sở giáo dục tiểu học phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về SGK sử dụng tại trường để học sinh và gia đình học sinh biết. Nhà trường tổ chức lựa chọn, trang bị xuất bản phẩm tham khảo phục vụ cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu của giáo viên theo quy định của Bộ GDĐT; khuyến khích giáo viên sử dụng xuất bản phẩm tham khảo để nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi tổ chức, cá nhân không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Theo quy định của Thông tư này, việc quản lý, sử dụng và lựa chọn các xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường theo quy định của Bộ GD-ĐT, thuộc trách nhiệm của Hiệu trưởng trường tiểu học.

Giáo viên được tự chủ chuyên môn, học sinh được học vượt lớp

Thông tư 28 cho phép giáo viên được chủ động thực hiện và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục; tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Cụ thể, thầy cô sẽ được tự chủ về nội dung, phương pháp giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục từng học sinh của lớp mình phụ trách. Các hoạt động này cần bảo đảm quy định của chương trình giáo dục, phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

Bên cạnh đó, Thông tư 28 cũng quy định cụ thể những hành vi ứng xử giáo viên không được làm như: không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất; không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục. Đặc biệt, giáo viên không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

Với học sinh tiểu học, Thông tư 28 quy định “Học sinh được học rút ngắn thời gian thực hiện chương trình, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, học kéo dài thời gian, học lưu ban. Học sinh có thể lực tốt và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học vượt lớp trong phạm vi cấp học”.

Đại Minh

[news_source] => [news_tag] => điều lệ trường tiểu học,học sinh được học vượt lớp,không ép phụ huynh mua sách tham khảo [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-09-14 16:06:14 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-09-14 16:17:50 [news_relate_news] => 1417616,1413445, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giao-duc [newcate_code2] => su-kien-van-de [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 6246 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/hoc-sinh-tieu-hoc-chinh-thuc-duoc-hoc-vuot-lop-a1417845.html [tag] => điều lệ trường tiểu họchọc sinh được học vượt lớpkhông ép phụ huynh mua sách tham khảo [daynews2] => 2020-09-14 16:17 [daynews] => 14/09/2020 - 16:17 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI