“Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”

13/05/2020 - 08:12

PNO - Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách…, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại.

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình (Ảnh: QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình - Ảnh: QH

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 236-KH/BTGTW, ngày 23/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thiết thực Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tối 12/5/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự và phát biểu tại Chương trình. Đến dự Chương trình giao lưu còn có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, và đặc biệt là các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu - đại diện cho các lĩnh vực, các vùng, miền, dân tộc, tôn giáo - luôn không ngừng trau dồi, học tập, lao động và cống hiến theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Chương trình, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là biểu tượng sáng ngời về ý chí, nghị lực và sự rèn luyện vượt qua mọi gian lao, thử thách; nêu cao bản lĩnh cách mạng, tuyệt đối trung thành và kiên định với lý tưởng của Đảng; hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, sống giản dị, gần gũi, thương yêu và quý trọng Nhân dân. Người còn là hiện thân của tinh thần nhân ái của dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của đạo đức cộng sản cao đẹp, trong sáng.

Hơn nửa thế kỷ Người đã đi xa nhưng tên tuổi, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong lòng chúng ta. Đặc biệt, Người đã để lại cho Đảng, cho dân tộc ta một di sản tư tưởng hết sức quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách cách mạng sáng ngời.

Tại Chương trình khán giả đã được giao lưu trực tiếp với các điển hình tiên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... (Ảnh: K.T)
Tại Chương trình khán giả đã được giao lưu trực tiếp với các điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: K.T

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cách làm thiết thực để tiếp nối và phát triển sự nghiệp cách mạng mà Người để lại cho chúng ta. Đây là nhiệm vụ của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Việt Nam “hùng cường”, “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016, xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương các tập thể, cá nhân đại diện cho những điển hình tiêu biểu trong cả nước tham dự buổi gặp mặt. Thủ tướng khẳng định, đây là chương trình thật sự có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh nhật Bác.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự hiệu quả, trở thành thói quen tự giác, việc làm thường xuyên của mỗi người, Thủ tướng cho rằng mọi người cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi người cần xác định rõ mục đích, lý tưởng học tập của mình, học là để làm việc, làm người, để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Như triệu mạch nguồn tạo thành sông, muôn con sông hòa thành biển lớn, mỗi người chúng ta hãy cố gắng từng ngày, từng giờ làm những việc có lợi cho dân, cho nước, coi đó là trách nhiệm và danh dự của bản thân. Thủ tướng tin tưởng chắc chắn rằng, điều đó sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa rộng khắp, trở thành động lực mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

Để làm tốt hơn việc học tập và làm theo Bác, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách cụ thể, thiết thực, sát với nhiệm vụ chính trị, điều kiện công tác và đời sống hàng ngày.

Làm sao để tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực sự trở thành một bộ phận hữu cơ của văn hoá dân tộc, một thứ vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhân dân trong cuộc đấu tranh chống lại các hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tha hoá, xuống cấp về  đạo đức xã hội, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Áp dụng và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gần gũi, dễ học, dễ hiểu, tạo sức lan tỏa, khơi dậy được niềm tin, nhiệt huyết và lý tưởng từ trong sâu thẳm tâm hồn mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân.

Tiếp tục phát hiện và tôn vinh kịp thời các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo Thủ tướng cần phải có những cơ chế, chính sách động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực; đồng thời có biện pháp ngăn chặn, chấn chỉnh, uốn nắn các nhận thức, hành vi lệch lạc, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng kêu gọi, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nguyện giữ gìn, phát huy để giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi sáng con đường cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng cơ đồ ngàn năm của non sông, đất nước chúng ta.

Với thời lượng hơn 150 phút, Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” xen giữa các bài ca ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại là các phóng sự và chương trình giao lưu với các vị khách mời là những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Nguyễn Xuân Mậu, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương; Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; Cựu quân nhân Nguyễn Bá Sáu; Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Trưởng Khoa cấp cứu  bệnh viện Nhiệt đới Trung ương; doanh nhân Hoàng Tuấn Anh…..

Tại chương trình, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện hết sức sâu sắc, xúc động, dung dị về Bác, đây là những bài học đã góp phần nhân lên những lẽ sống, hành động cao đẹp, khích lệ họ trên con đường lập thân, lập nghiệp, cống hiến, sáng tạo, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Với nội dung sâu sắc, góc nhìn chân thật, sắc sảo, Chương trình Giao lưu nghệ thuật “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2020” đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động, truyền cảm hứng, góp phần tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng và toàn xã hội; củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, xa rời quần chúng; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam; gắn với tuyên truyền thực hiện các nghị quyết của Đảng, là một hoạt động quan trọng trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhân dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Chương trình sẽ được phát trên kênh VTV1 vào ngày 16/5/2020.

Theo dangcongsan.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI