Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc

30/08/2019 - 20:01

PNO - 'Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh'

Ngày 30/8/2019, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969 - 2/9/2019).

Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh mai la ngon co quy tu suc manh toan dan toc
 

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi với non sông đất nước, với nhân dân ta. Di chúc của Người tỏa sáng giá trị dân tộc và thời đại, thấm đẫm nhân văn, văn hóa Hồ Chí Minh, mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc, đã, đang và sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Đảng và dân ta”.

Trước lúc đi xa, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bản Di chúc thiêng liêng, một văn kiện lịch sử quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chỉ với hơn 1000 từ, nhưng di chúc của Người đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ý chí quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt và sức mạnh vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý không có gì quý hơn độc lập, tự do; sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh mai la ngon co quy tu suc manh toan dan toc
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh toàn dân tộc.

Bản di chúc ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian và tâm huyết, tự mình lặng lẽ rất công phu và chu đáo để hoàn thành trong vòng 4 năm (từ năm 1965 đến năm 1969), giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta đang diễn ra ác liệt, đầy gian khổ, hi sinh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói: “Trong di chúc Người khẳng định: Dù khó khăn, gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Dự báo thiên tài đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm trở thành hiện thực, thể hiện tầm cao trí tuệ uyên bác và trí thức, thực tiễn hết sức phong phú sâu sắc, nắm vững quy luật vận động khách quan của Người”.

Với tầm nhìn sâu rộng, nhãn quan chính trị nhạy bén, sáng suốt; di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, ngay sau khi cuộc chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giành hoàn toàn thắng lợi, việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân.

Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi.

Trong di chúc, Người căn dặn: Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên, cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh mai la ngon co quy tu suc manh toan dan toc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Những chỉ dạy của Người vừa là sự tổng kết sâu sắc về lý luận, vừa là vấn đề mang tính nguyên tắc và thời sự để giữ vững và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, của đội ngũ cán bộ đảng viên, tạo nên sức mạnh quy tụ lực lượng, củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, đối với Cách mạng”.

50 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh và di chúc của Người luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi và dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân luôn kiên định, trung thành với sự nghiệp cách mạng và lý tưởng của Người, kế tục suất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh. Trong 50 năm thực hiện di chúc của Người, chúng ta đã có được những bài học lịch sử hết sức quý báu: Bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và Chủ nghĩa Xã hội, bài học sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bài học không ngừng củng cố, tăng cường đoàn kết toàn dân, đoàn kết dân tộc…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Chúng ta tự hào về tất cả những gì chúng ta đã làm được, song cũng còn trăn trở, day dứt trước những điều chúng ta chưa làm được hoặc làm chưa trọn vẹn. Không ít những khuyết điểm, yếu kém và khó khăn, thách thức đang cản trở tiến trình đổi mới đất nước. Nếu không kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi sẽ đe dọa vận mệnh của Tổ quốc, sự sống còn của chế độ và vai trò lãnh đạo của Đảng”.

Từ đó, cần phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta với quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì đấu tranh với biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Chăm lo, xây dựng Đảng thật trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xứng đáng là lực lượng tiên phong, là Đảng cầm quyền ngang tầm nhiệm vụ.

Di chuc cua Chu tich Ho Chi Minh mai la ngon co quy tu suc manh toan dan toc
3.500 đại biểu đã tham dự buổi lễ

Tham dự buổi lễ có 3.500 đại biểu trung ương, địa phương, đại diện một số cơ quan ngoại giao, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô…

Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học kinh tế Quốc dân Hà Nội – anh Nguyễn Nhất Linh - thay mặt thế hệ trẻ bày tỏ sự xúc động và tự hào: “Tuổi trẻ Việt Nam học theo lời Bác, tiên phong, đoàn kết, sáng tạo, phát triển và có những hành động cụ thể xây dựng đất nước. Thanh niên phải trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Đưa những lời dạy của Bác vào những công việc sinh hoạt hàng ngày như thực hành tiết kiệm, trung thực, giản dị, nói đi đôi với làm”.

P.V

 
TIN MỚI