Giao quận, huyện quyết định công trình được phép hoạt động lại

24/09/2021 - 08:53

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng. Theo đó, các địa phương, ban quản lý… chủ động xem xét quyết định cho phép công trình xây dựng được thi công trở lại.

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận huyện; thủ trưởng các Sở ngành, các ban quản lý khu đô thị, các khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao… căn cứ tình hình an toàn phòng chống dịch tại địa phương, chủ trì, xem xét, quyết định cho phép công trình xây dựng trên địa bàn được tiếp tục hoạt động trên cơ sở tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch tại công trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Yêu cầu chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động xây dựng chấp hành nghiêm hướng dẫn phòng, chống dịch trên công trường xây dựng. Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng; các quy định của cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch COVID-19; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào thứ Năm hàng tuần về công tác phòng, chống dịch tại công trình cho UBND cấp xã nơi có công trình xây dựng.

Các
Các địa phương xem xét quyết định cho phép công trình xây dựng được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện và các tiêu chí phòng, chống dịch 

UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các ban quản lý khu đô thị, khu công nghiệp gửi Sở Xây dựng danh sách các công trình được phép xây dựng, đính kèm các mục tiêu chí phê duyệt được phép thi công và báo cáo lại vào thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, cử nhân sự tham gia công tác phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng và công tác phòng, chống dịch tại công trình, sau đó trình Sở Xây dựng lập kế hoạch phối hợp kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến xem xét công trình đủ điều kiện để được tiếp tục thi công hay buộc ngừng thi công.

UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận, huyện chủ trì lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm (nếu có) đối với công trình thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng, quyết định dừng ngay lập tức và xử lý vi phạm nếu công trình thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm phòng, chống dịch.

Bích Trần

 
Array ( [news_id] => 1446676 [news_title] => Giao quận, huyện quyết định công trình được phép hoạt động lại [news_title_seo] => Giao quận, huyện quyết định công trình được phép hoạt động lại [news_supertitle] => [news_picture] => dia-phuong-chu-dong-quyet-dinh-cho-_1632405064.jpg [news_subcontent] => Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng. [news_subcontent_seo] => Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng. [news_headline] => Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng. Theo đó, các địa phương, ban quản lý… chủ động xem xét quyết định cho phép công trình xây dựng được thi công trở lại. [news_content] =>

Sở Xây dựng TPHCM đề nghị UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận huyện; thủ trưởng các Sở ngành, các ban quản lý khu đô thị, các khu chế xuất và công nghiệp, khu công nghệ cao… căn cứ tình hình an toàn phòng chống dịch tại địa phương, chủ trì, xem xét, quyết định cho phép công trình xây dựng trên địa bàn được tiếp tục hoạt động trên cơ sở tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch tại công trình của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố.

Yêu cầu chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân được phép hoạt động xây dựng chấp hành nghiêm hướng dẫn phòng, chống dịch trên công trường xây dựng. Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng; các quy định của cơ quan chuyên môn về phòng chống dịch COVID-19; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ vào thứ Năm hàng tuần về công tác phòng, chống dịch tại công trình cho UBND cấp xã nơi có công trình xây dựng.

Các
Các địa phương xem xét quyết định cho phép công trình xây dựng được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo đủ điều kiện và các tiêu chí phòng, chống dịch 

UBND TP.Thủ Đức, UBND các quận, huyện và các ban quản lý khu đô thị, khu công nghiệp gửi Sở Xây dựng danh sách các công trình được phép xây dựng, đính kèm các mục tiêu chí phê duyệt được phép thi công và báo cáo lại vào thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, cử nhân sự tham gia công tác phối hợp kiểm tra hoạt động xây dựng và công tác phòng, chống dịch tại công trình, sau đó trình Sở Xây dựng lập kế hoạch phối hợp kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ có ý kiến xem xét công trình đủ điều kiện để được tiếp tục thi công hay buộc ngừng thi công.

UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận, huyện chủ trì lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm (nếu có) đối với công trình thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Ngoài ra, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động tại công trình xây dựng, quyết định dừng ngay lập tức và xử lý vi phạm nếu công trình thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm phòng, chống dịch.

Bích Trần

[news_source] => [news_tag] => dịch COVID-19,công trình xây dựng,công trình được thi công trở lại,Tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-23 20:48:25 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-24 08:53:13 [news_relate_news] => 1446016,1445180,1444384, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => nha-dat [newcate_code2] => all [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/giao-quan-huyen-quyet-dinh-cong-trinh-duoc-phep-hoat-dong-lai-a1446676.html [tag] => dịch COVID 19công trình xây dựngcông trình được thi công trở lạiTiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng [daynews2] => 2021-09-24 08:53 [daynews] => 24/09/2021 - 08:53 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI