Dự án chỉ được thi công khi lao động có “thẻ xanh”

16/09/2021 - 08:22

PNO - Sở Xây dựng TPHCM vừa dự thảo tiêu chí phân loại công trình được phép xây dựng và hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, các công trình xây dựng tại các khu vực đạt “Mức bình thường” thì được phép xây dựng gồm công trình xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. Công trình thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm của thành phố (TP) theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định của pháp luật về xây dựng; công trình phục vụ quốc phòng, an ninh đã triển khai xây dựng.

Các công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật ở ngoài đô thị, các xa điểm dân cư tập trung.

Dự kiến người lao động tại các công trình xây dựng phải có Thẻ xanh COVID-19
Dự kiến người lao động tại các công trình xây dựng phải có "Thẻ xanh COVID-19". Ảnh minh hoạ

Các công trình xây dựng sắp hoàn thành khi đưa vào khai thác sử dụng có ý nghĩa lớn về kinh tế - xã hội (khối lượng xây dựng đã trên 80%), công trình đang thi công xây dựng bắt buộc phải tiếp tục triển khai để đảm bảo kỹ thuật công trình, an toàn tính mạng cộng đồng hoặc ảnh hưởng, gây mất an toàn cho công trình liền kề.

Công trình xây dựng trong khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, công trình sửa chữa, cải tạo nhà xưởng, thiết bị trong phạm vi mặt bằng của doanh nghiệp.

Còn đối với các khu vực “nguy cơ rất cao”, “nguy cơ cao", “nguy cơ" thì tất cả công trình xây dụng phải tạm dừng các hoạt động thi công xây dựng tại công trình, trừ các công trinh xây dựng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và công trình xây dựng khẩn cấp theo yêu cầu của TP.

Đồng thời, điều kiện an toàn để công trình tiếp tục thi công xây dựng là toàn bộ lao động trực tiếp tại công trình xây dựng được phép hoạt động phải có “thẻ xanh COVID” – chứng nhận điện tử do Sở TTTT TPHCM xây dựng dưới dạng mã QR. Các đơn vị tham gia hoạt động trực tiếp tại công trình phải cam kết sử dụng 100% nhân công đã được cấp thẻ xanh COVID. 

Ngoài ra, trước khi triển khai các hoạt động tại công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng lập phương án phòng, chống dịch tại công trình gửi UBND cấp phường, xã nơi có công trình xây dựng.

Các công trình xây dựng được phép hoạt động phải thực hiện đúng theo hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trên công trường xây dựng; chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng và của chính quyền địa phương.

Việc tổ chức thi công xây dựng phải đảm bảo nguyên tắc an toàn phòng, chống dịch gắn với bảo vệ sức khoẻ, môi trường làm việc cho người lao động. Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động tại công trình chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp để lây lan dịch bệnh tại công trình. Trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng không đảm bảo các yêu cầu trên thì phải dừng hoạt dộng để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI