Giảm 10% giá điện sinh hoạt cho tất cả người dân từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020

12/04/2020 - 20:12

Bộ Công thương vừa thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

Bộ Công thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện và tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020 cho các khách hàng sử dụng điện.

Cụ thể, khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10%.

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: điều chỉnh giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Với những đơn vị đang phục vụ trực tiếp cho việc phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công thương cho biết, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Với các giải pháp trên, Bộ Công thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch COVID-19 khoảng 100 tỷ đồng.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6).

Thời điểm giảm giá điện và tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Do vậy đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, 5 và 6/2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7/2020.

Bộ Công thương yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện. Bộ sẽ kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ về giảm giá điện, giảm tiền điện; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch COVID-19.

Theo Bộ Công thương, ngày 9/4, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 41 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với các đề xuất của Bộ Công thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện, giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Do vậy, ngày 10/4, Bộ Công thương đã dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết và gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật trước khi chính thức phát hành văn bản chỉ đạo EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng chỉ đạo.

Đồng thời bộ cũng yêu cầu sở công thương các tỉnh thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

T.S

 
Array ( [news_id] => 1408040 [news_title] => Giảm 10% giá điện sinh hoạt cho tất cả người dân từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020 [news_title_seo] => Giảm 10% giá điện sinh hoạt cho tất cả người dân từ tháng 4 đến hết tháng 6/2020 [news_supertitle] => [news_picture] => giam-10-gia-dien-sinh-hoat-cho-tat-_1586697854.jpg [news_subcontent] => Bộ Công thương vừa thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2020. [news_subcontent_seo] => Bộ Công thương vừa thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2020. [news_headline] => Bộ Công thương vừa thông tin về việc giảm giá điện hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chống dịch COVID-19, bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 6/2020. [news_content] =>

Bộ Công thương đã có Báo cáo số 22/BC-BCT trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất về việc giảm giá điện và tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020 cho các khách hàng sử dụng điện.

Cụ thể, khách hàng sản xuất và kinh doanh: giảm giá điện ở tất cả các khung giá giờ cao điểm, giờ bình thường và giờ thấp điểm với mức giảm 10%.

Khách hàng sử dụng điện sinh hoạt: giảm 10% đối với các bậc thang giá điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 (dưới 300 kWh tháng).

Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch: điều chỉnh giảm từ mức giá điện áp dụng cho khách hàng kinh doanh dịch vụ xuống bằng mức giá điện áp dụng cho các hộ sản xuất.

Với những đơn vị đang phục vụ trực tiếp cho việc phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Công thương cho biết, giảm 100% tiền điện cho các cơ sở cách ly, khám chữa tập trung bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở khám, chữa bệnh có thực hiện khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; các khách sạn và các cơ sở lưu trú du lịch được sử dụng để cách ly bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19.

Với các giải pháp trên, Bộ Công thương ước tính tổng số tiền điện hỗ trợ giảm cho các khách hàng sử dụng điện là gần 11.000 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh được hỗ trợ giảm khoảng 6.100 tỷ đồng, các hộ sinh hoạt được hỗ trợ giảm khoảng 2.900 tỷ đồng, các cơ sở lưu trú du lịch được hỗ trợ giảm khoảng 1.800 tỷ đồng. Tập đoàn Điện lực Việt Nam giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch COVID-19 khoảng 100 tỷ đồng.

Tổng số thời gian khách hàng được hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện là 3 tháng (tháng 4, tháng 5 và tháng 6).

Thời điểm giảm giá điện và tiền điện được xác định theo kỳ ghi chỉ số của đơn vị điện lực tại công tơ điện của khách hàng. Do vậy đối với khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, sản lượng điện khách hàng sử dụng trong các tháng 4, 5 và 6/2020 sẽ được giảm giá tương ứng tại các kỳ hoá đơn tiền điện tháng 5, 6 và 7/2020.

Bộ Công thương yêu cầu Sở Công thương các tỉnh, thành phố, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, tiền điện. Bộ sẽ kiểm tra, giám sát các đơn vị điện lực thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ về giảm giá điện, giảm tiền điện; đảm bảo đúng đối tượng, thời gian, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân do tác động của dịch COVID-19.

Theo Bộ Công thương, ngày 9/4, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 41 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020.

Theo đó, Chính phủ đồng ý với các đề xuất của Bộ Công thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện, giao Bộ Công thương phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo đúng quy định.

Do vậy, ngày 10/4, Bộ Công thương đã dự thảo văn bản hướng dẫn chi tiết và gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện theo đúng quy định của pháp luật trước khi chính thức phát hành văn bản chỉ đạo EVN thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện theo đúng chỉ đạo.

Đồng thời bộ cũng yêu cầu sở công thương các tỉnh thành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện từ tháng 4 đến tháng 6/2020.

T.S

[news_source] => [news_tag] => COVID 19,giảm giá điện,EVN,Tập đoàn Điện lực Việt Nam [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-04-12 20:01:54 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-04-12 20:12:54 [news_relate_news] => 1408014,1407881, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => thi-truong [newcate_code2] => all [news_copyright] => 2 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1852 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/giam-10-gia-dien-sinh-hoat-trong-3-thang-a1408040.html [tag] => COVID 19giảm giá điệnEVNTập đoàn Điện lực Việt Nam [daynews2] => 2020-04-12 20:12 [daynews] => 12/04/2020 - 20:12 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI