Giải tỏa thắc mắc của dư luận về biên giới, biển đảo

18/03/2013 - 21:31

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2012; triển khai nhiệm vụ năm 2013 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày...

 Hội nghị đã nghe các báo cáo, tham luận của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương về các nội dung liên quan tới công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Các báo cáo, tham luận đã phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục; đề xuất những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong các lĩnh vực này cho năm 2013 và thời gian tới.

Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung, nâng cao hiệu quả thông tin, các sản phẩm phục vụ mục đích tuyên truyền đối ngoại, chú trọng tính chính xác, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng cụ thể, tăng cường phối hợp giữa thông tin đối ngoại với thông tin đối nội.

Trong năm 2013, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách bài bản, đồng bộ hơn, nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, giải tỏa kịp thời những vướng mắc trong dư luận đối với các vấn đề liên quan đến công tác biên giới; tranh thủ sự đồng tình của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và dư luận quốc tế đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy (đặc biệt là 28 tỉnh, thành phố có biển), các ban, bộ, ngành, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, chính trị, xã hội, cần xác định công tác tuyên truyền biển, đảo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục.

Giai toa thac mac cua du luan ve bien gioi, bien dao

Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc trên đất liền trong năm 2013 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị về “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020” và “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020,” tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc.

Các đơn vị triển khai có hiệu quả các hoạt động thông tin tuyên truyền đối ngoại để bạn bè quốc tế, đồng bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu đúng và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách đúng đắn và chính nghĩa của Việt Nam; quảng bá các hình ảnh Việt Nam nhân các sự kiện lớn của đất nước, cũng như của khu vực và quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Các cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền về đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các vấn đề quan trọng của đất nước, khu vực và quốc tế.

Các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung thông tin, tuyên truyền về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, xã hội, nhiệm vụ đối nội, đối ngoại và một số vấn đề quan trọng khác của đất nước; tăng cường nắm bắt tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, góp phần tạo sự ổn định, thống nhất và đồng thuận xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc cho các lực lượng nòng cốt.

Ông Đinh Thế Huynh đề nghị sau hội nghị này, các ban, bộ, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới, cắm mốc trong năm 2013. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền phân giới, cắm mốc trong năm 2012.

Theo TTXVN

 
TIN MỚI