Đề xuất cơ quan chức năng có quyền kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa

21/09/2022 - 13:45

PNO - Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 

Nhiều quy định mới về kiểm tra hàng hóa. Ảnh Thanh Hoa.
Nhiều quy định mới về kiểm tra hàng hóa - Ảnh: Thanh Hoa

Theo dự thảo, ngoài phương thức kiểm tra theo kế hoạch hàng năm được người có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan chức năng có quyền kiểm tra đột xuất chất lượng hàng hóa trên thị trường theo yêu cầu quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; khiếu nại, tố cáo về chất lượng hàng hóa; thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về hàng hóa không bảo đảm chất lượng có nguy cơ đe dọa an toàn của người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường; kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường phát hiện hàng hóa có dấu hiệu không bảo đảm chất lượng.

Nội dung kiểm tra chất lượng hàng hóa có nhiều quy định mới. Ngoài kiểm tra nhãn hàng hóa theo quy định pháp luật thì cơ quan chức năng cần kiểm tra tiêu chuẩn công bố áp dụng, dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy thể hiện trên hàng hóa; kiểm tra mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật; các thông tin khác liên quan đến chất lượng thể hiện trên hàng hóa.

Về chất lượng, kiểm tra điều kiện bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng hoặc trên nhãn hàng hóa; kiểm tra sự phù hợp của hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tài liệu kèm theo; kiểm tra các nội dung khác liên quan đến chất lượng hàng hóa.

Trong trường hợp cần lấy mẫu hàng hóa, đoàn kiểm tra lấy mẫu theo quy định.

Riêng đối với hàng hóa kinh doanh trên các trang thương mại điện tử, ngoài kiểm tra theo quy định, người có thẩm quyền kiểm tra tiến hành kiểm tra so sánh tính thống nhất của các thông tin trên các trang mạng bán hàng với thực tế của hàng hóa được kiểm tra.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI