Đại hội thi đua yêu nước: Số người lao động được tuyên dương tăng cao

28/06/2020 - 20:49

PNO - Sáng 25/6, UBND TPHCM tổ chức đại hội Thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) với chủ đề “Năng động - Đổi mới - Sáng tạo”.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của thành phố, biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc nhất của phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo không khí thi đua mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020.
Phó thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc giai đoạn 2015-2020 

Cụ thể, đại hội đã biểu dương, khen thưởng 85 tập thể và 102 cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, ngoại giao… Theo Tiểu ban tuyên truyền đại hội, giai đoạn 2015-2020, số công nhân, người lao động trực tiếp được tuyên dương đạt gần 40% trong tổng số điển hình tiên tiến, trong khi các kỳ đại hội trước chỉ hơn 20%. Điều này cho thấy, thành phố luôn chú trọng, quan tâm khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất.

Trong 5 năm qua, thành phố đã tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm và hằng năm. Hưởng ứng theo chủ đề hằng năm, các ngành, các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thành phố đã có nhiều đổi mới trong hoạt động, tổ chức nhiều phong trào thi đua bám sát thực tiễn với các hình thức đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa, tạo không khí sôi nổi, rộng khắp.

Nhiều năm qua, TPHCM luôn được Trung ương đánh giá cao về hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, lao động cần cù, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước tại TPHCM đã tạo được sự đồng thuận, tham gia rộng khắp của mọi ngành, mọi giới, nhất là các phong trào về an sinh xã hội, phát huy bản sắc thành phố nghĩa tình.

Đại hội diễn ra trong hai ngày (25 và 26/6) với sự tham gia của hơn 1.200 đại biểu, khách mời. 

Phong Vân

 
TIN MỚI