Cuộc đời và sự nghiệp của nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu

07/08/2020 - 16:59

PNO - Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

 

 

 

 
TIN MỚI