Chủ đầu tư dự án bất động sản bán "lúa non" có thể bị phạt lên đến 1 tỷ đồng

08/02/2022 - 18:24

PNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, thay thế Nghị định 139/2017/NĐ-CP (năm 2017) và Nghị định 21/2020/NĐ-CP (năm 2020) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139.

Cụ thể, Nghị định quy định phạt tiền từ 800 triệu đồng - 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định. Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án mà không đảm bảo đầy đủ các yêu cầu hoặc các điều kiện theo quy định.

Bàn giao nhà, công trình xây dựng cho khách hàng khi chưa hoàn thành đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng và các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt, chưa bảo đảm kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, chưa hoàn thiện toàn bộ phần mặt ngoài (đối với trường hợp bàn giao nhà, công trình xây dựng thô) hoặc chưa hoàn thành nghiệm thu, chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan có thẩm quyền đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng theo quy định.

Huy động vốn không đúng quy định và sử dụng vốn huy động của tổ chức, cá nhân hoặc tiền ứng trước của bên mua, bên thuê, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai không đúng mục đích cam kết cũng bị áp dụng xử phạt.

N
Nghị định 16 quy định mức xử phạt vi phạm trong kinh doanh bất động sản lên đến 1 tỷ đồng

Phạt tiền 400 – 600 triệu đồng đối với trường hợp chủ đầu tư triển khai xây dựng dự án kinh doanh bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở chậm tiến độ đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bán hoặc cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai mà không có hợp đồng với ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính,... 

Phạt 120 - 160 triệu đồng đối với chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu công trình xây dựng, nhà ở nếu ký hợp đồng mua bán hoặc thuê mua nhà, công trình xây dựng mà không gắn quyền sử dụng đất; không thông báo cho bên mua các hạn chế về quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng (nếu có)…

Nghị định cũng quy định phạt tiền 100 - 120 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh bất động sản thuộc trường hợp phải thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã mà không thành lập theo quy định; không công khai, công khai không đầy đủ hoặc không đúng các nội dung về dự án bất động sản, dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định.

Ngoài ra, Nghị định quy định phạt từ 40 – 60 triệu đồng đối với một trong các hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập mà không có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hết thời hạn sử dụng theo quy định. Tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề môi giới làm sai lệch nội dung chứng chỉ; cho mượn, cho thuê hoặc thuê, mượn chứng chỉ hành nghề môi giới để thực hiện các hoạt động liên quan đến môi giới bất động sản…

Phạt từ 60 - 80 triệu đồng đối với những hành vi không cung cấp, cung cấp không chính xác, không đầy đủ hoặc không đúng thời hạn kê khai bất động sản cho cơ quan quản lý thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; cung cấp cho bên thứ ba dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của cơ quan nhà nước mà không được sự cho phép của cơ quan quản lý hệ thống thông tin bất động sản.

Bích Trần

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEkhonggiansongvi /strCate=khonggiansong

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEtuvanvi /strCate=tuvan
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEnhadatvi /strCate=nhadat