Bộ Tài chính gây quỹ 25,2 ngàn tỷ đồng mua vắc-xin COVID-19

20/05/2021 - 12:22

PNO - Quỹ mua vắc-xin này bao gồm nguồn ngân sách Trung ương và nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký tờ trình của Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, phê duyệt việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến nước ta phải mua 150 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 để tiêm cho khoảng 75 triệu người, với tổng nhu cầu kinh phí ước khoảng 25,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, kinh phí mua vắc-xin khoảng 21 ngàn tỷ; kinh phí vận chuyển, bảo quản, phân phối, tổ chức tiêm chủng khoảng 4,2 ngàn tỷ đồng.

Sẽ thành lập Qũy 25,2 nghìn tỷ đồng mua vắc xin COVID-19. Ảnh internet
Theo Bộ Tài, việc thành lập Quỹ mua vắc-xin COVID-19 là rất cần thiết - Ảnh: internet

Ngân sách Trung ương dự kiến khoảng 16 ngàn tỷ đồng, đảm bảo cho các đối tượng do Trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương khó khăn. Ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, khi dịch kéo dài thì nhu cầu vắc-xin hàng năm tăng cao, kinh phí mua vắc-xin từ đó cũng sẽ tăng, và nếu chỉ dựa vào ngân sách Nhà nước thì sẽ khó đáp ứng mục tiêu tiêm phòng cho toàn dân.

Do đó, cần phải huy động thêm nguồn tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cũng như các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo Bộ Tài chính, việc thành lập Quỹ vắc-xin phòng COVID-19 là rất cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch, đẩy nhanh tiến độ tiếp cận mua và nhập khẩu vắc-xin để triển khai tiêm chủng trên diện rộng cho người dân.

Quỹ này hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, sử dụng vốn đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Theo Bộ Tài chính, quỹ sẽ chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về các hoạt động tài chính của các cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính và kiểm toán Nhà nước. Đơn vị nắm quỹ có trách nhiệm thực hiện báo cáo tình hình thu, chi và quyết toán tài chính quỹ để tổng hợp chung nguồn lực báo cáo Chính phủ, Quốc hội trong các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội cũng như ngân sách Nhà nước; thực hiện công khai số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại (nếu có).

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEanlanhsongmanhvi /strCate=anlanhsongmanh
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthitruongvi /strCate=thitruong