Biểu quyết, thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 người

29/01/2021 - 18:37

PNO - Chiều 28/1, Đại hội XIII tập trung vào công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại phiên làm việc, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Quang cảnh Đại hội
Quang cảnh Đại hội

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 người, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết.

Sau đó, các đại biểu làm việc tại đoàn, nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử và các tài liệu liên quan.

Tính đến ngày làm việc thứ ba, đã có 36 ý kiến phát biểu tại hội trường, 788 ý kiến phát biểu tại các đoàn về các văn kiện Đại hội XIII. 

Đã có 298 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện, thư chúc mừng Đại hội.

Diễm Chi

 

 
TIN MỚI