Bế mạc Hội nghị lần 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X: Nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành nửa nhiệm kỳ tiếp theo

06/07/2018 - 20:00

PNO - Chiều 6/7, phát biểu bế mạc Hội nghị lần 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X - nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài.

Thay đổi phương thức triển khai các chương trình đột phá

Theo đó, triển khai các giải pháp thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tái cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển các ngành công nghệ cao, xác định rõ danh mục các sản phẩm chủ lực của thành phố để tập trung đầu tư phát triển.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân bế mạc hội nghị

Thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp…

Khẩn trương nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước, đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước phục vụ mục tiêu định hướng phát triển thành phố. Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng phê duyệt vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, vừa tạo nguồn thu phục vụ yêu cầu phát triển thành phố.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

“Thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả phương thức triển khai thực hiện các chương trình đột phá của thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các chương trình đột phá này, tập trung thực hiện rà soát và thực hiện quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Đồng thời tiến hành khẩn trương lập và rà soát quy hoạch xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển giao thông đô thị bền vững qua từng giai đoạn”, Bí thư Thành uỷ chỉ rõ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đẩy mạnh chính sách xã hội hóa đầu tư, tạo vốn, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình có tiến độ giải ngân cao, công trình cấp bách, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nếp sống thị dân, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp để xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt.

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện liên thông điện tử, sử dụng chữ ký số, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kết hợp “xây” với “chống

Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kết hợp “xây” với “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, kiên quyết, kiên trì; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “xây dựng đội ngũ các cấp” và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

Phát triển thành phố theo hướng kinh tế tri thức, đó là “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh; lấy khoa học - công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và thông tin phải là động lực, yếu tố đầu vào, tạo ra giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ”…

Không làm được thì không ngồi ghế đó nữa, như vậy dân mới tin

Trước đó tại phiên thảo luận của hội nghị, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng 7 chương trình đột phá đã đề ra, đặt ra thì phải tính toán cho kỹ khả năng thực hiện.

Ông Lắm đề xuất nửa nhiệm kỳ còn lại cần phải rà soát cho thật kỹ, đúng những nội dung sẽ thực hiện và công khai cho dân biết rằng từ nay đến 2020 sẽ giải quyết điểm nào nội dung nào.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

Ví dụ điểm ngập, cần nói rõ sẽ giải quyết bao nhiêu điểm ngập, điểm nào, để nhân dân thấy được thời điểm đó giải quyết được. Chứ nói chung giảm ngập nhưng giảm điểm này lại ngập điểm khác thì dân không tin.

Để đến thời điểm đó, giải quyết được điểm nào thì dân sẽ tin chính quyền nói, chính quyền làm được. Tương tự như vậy, các chương trình khác cũng cần công khai.

“Chỉ khi cụ thể mới ràng buộc trách nhiệm, ví dụ chương trình này trễ do nguyên do gì. Phải hết sức cụ thể. Nếu cụ thể, công bố rồi mà không làm được thì phải xem xét trách nhiệm, có thể không ngồi ghế đó nữa. Công khai cho dân ông đó làm không được nên không ngồi ghế đó nữa, có như vậy thì dân mới tin”, ông Lắm nói.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nêu ý kiến về công tác chống ngập. Theo bà, đồ bảo hộ lao động cho những người làm công việc này chưa có và sự tương tác giữa người dân và cơ quan chủ quản.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
Chủ tich UBMTTQVN Tp.HCM Tô Thị Bích Châu

"Khi người dân phát hiện chỗ nào thì tự xử lý chỗ đó. Sự tương tác 2 bên chưa gắn với nhau. Do đó, chúng ta phải có sự đồng bộ. Chúng ta cần tính toán lại, cam kết làm từng khu vực, từng chi bộ. Cuộc vận động trong thời gian nhất định phải có lộ trình", bà Châu nói.

Quỳnh Mai - Minh Thanh

 
Array ( [news_id] => 62696 [news_title] => Bế mạc Hội nghị lần 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X: Nỗ lực, sáng tạo để hoàn thành nửa nhiệm kỳ tiếp theo [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 133451_bi-thu-61930659.jpg [news_subcontent] => Chiều 6/7, phát biểu bế mạc Hội nghị lần 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X - nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Chiều 6/7, phát biểu bế mạc Hội nghị lần 17 BCH Đảng bộ TP.HCM khoá X - nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Đảng bộ thành phố cần tập trung thực hiện một số giải pháp trước mắt và lâu dài. [news_content] =>

Thay đổi phương thức triển khai các chương trình đột phá

Theo đó, triển khai các giải pháp thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tái cơ cấu lại ngành công nghiệp, phát triển các ngành công nghệ cao, xác định rõ danh mục các sản phẩm chủ lực của thành phố để tập trung đầu tư phát triển.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân bế mạc hội nghị

Thực hiện các chính sách về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố, hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp…

Khẩn trương nghiên cứu thành lập cơ quan chuyên trách quản lý vốn nhà nước, đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước phục vụ mục tiêu định hướng phát triển thành phố. Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước theo đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước được Thủ tướng phê duyệt vừa nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, vừa tạo nguồn thu phục vụ yêu cầu phát triển thành phố.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

“Thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả phương thức triển khai thực hiện các chương trình đột phá của thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các chương trình đột phá này, tập trung thực hiện rà soát và thực hiện quy hoạch Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố. Đồng thời tiến hành khẩn trương lập và rà soát quy hoạch xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển giao thông đô thị bền vững qua từng giai đoạn”, Bí thư Thành uỷ chỉ rõ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu đẩy mạnh chính sách xã hội hóa đầu tư, tạo vốn, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách cho các công trình có tiến độ giải ngân cao, công trình cấp bách, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…

Xây dựng môi trường văn hóa đô thị lành mạnh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nếp sống thị dân, tôn trọng pháp luật, kỷ cương, tác phong công nghiệp để xứng đáng là trung tâm văn hóa lớn của cả nước. Đầu tư những công trình văn hóa trọng điểm mang tính biểu trưng và có vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của nhân dân, tương xứng với lịch sử, vai trò, vị trí của một đô thị đặc biệt.

Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện liên thông điện tử, sử dụng chữ ký số, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kết hợp “xây” với “chống

Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác cán bộ đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, Nhà nước.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, kết hợp “xây” với “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, kiên quyết, kiên trì; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về “xây dựng đội ngũ các cấp” và thực hiện nhiệm vụ chính trị, giám sát những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.  

Tiếp tục tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

Phát triển thành phố theo hướng kinh tế tri thức, đó là “đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh; lấy khoa học - công nghệ, tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và thông tin phải là động lực, yếu tố đầu vào, tạo ra giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ”…

Không làm được thì không ngồi ghế đó nữa, như vậy dân mới tin

Trước đó tại phiên thảo luận của hội nghị, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng 7 chương trình đột phá đã đề ra, đặt ra thì phải tính toán cho kỹ khả năng thực hiện.

Ông Lắm đề xuất nửa nhiệm kỳ còn lại cần phải rà soát cho thật kỹ, đúng những nội dung sẽ thực hiện và công khai cho dân biết rằng từ nay đến 2020 sẽ giải quyết điểm nào nội dung nào.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
 

Ví dụ điểm ngập, cần nói rõ sẽ giải quyết bao nhiêu điểm ngập, điểm nào, để nhân dân thấy được thời điểm đó giải quyết được. Chứ nói chung giảm ngập nhưng giảm điểm này lại ngập điểm khác thì dân không tin.

Để đến thời điểm đó, giải quyết được điểm nào thì dân sẽ tin chính quyền nói, chính quyền làm được. Tương tự như vậy, các chương trình khác cũng cần công khai.

“Chỉ khi cụ thể mới ràng buộc trách nhiệm, ví dụ chương trình này trễ do nguyên do gì. Phải hết sức cụ thể. Nếu cụ thể, công bố rồi mà không làm được thì phải xem xét trách nhiệm, có thể không ngồi ghế đó nữa. Công khai cho dân ông đó làm không được nên không ngồi ghế đó nữa, có như vậy thì dân mới tin”, ông Lắm nói.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM nêu ý kiến về công tác chống ngập. Theo bà, đồ bảo hộ lao động cho những người làm công việc này chưa có và sự tương tác giữa người dân và cơ quan chủ quản.

Be mac Hoi nghi lan 17 BCH Dang bo TP.HCM khoa X: No luc, sang tao de hoan thanh nua nhiem ky tiep theo
Chủ tich UBMTTQVN Tp.HCM Tô Thị Bích Châu

"Khi người dân phát hiện chỗ nào thì tự xử lý chỗ đó. Sự tương tác 2 bên chưa gắn với nhau. Do đó, chúng ta phải có sự đồng bộ. Chúng ta cần tính toán lại, cam kết làm từng khu vực, từng chi bộ. Cuộc vận động trong thời gian nhất định phải có lộ trình", bà Châu nói.

Quỳnh Mai - Minh Thanh

[news_source] => [news_tag] => Nguyễn Thiện Nhân,Bí thư Thành ủy TP.HCM,sáng tạo,nỗ lực,Hội nghị lần thứ 17,Hội nghị Thành uỷ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-07-06 20:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-07-06 20:00:00 [news_relate_news] => 10161,48931,51226 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/be-mac-hoi-nghi-lan-17-bch-dang-bo-tphcm-khoa-x-no-luc-sang-tao-de-hoan-thanh-nua-nhiem-ky-tiep-theo-133451/ [news_urlid] => 133451 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 249 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/be-mac-hoi-nghi-lan-17-bch-dang-bo-tp-hcm-khoa-x-no-luc-sang-tao-de-hoan-thanh-nua-nhiem-ky-tiep-t-a62696.html [tag] => Nguyễn Thiện NhânBí thư Thành ủy TP HCMsáng tạonỗ lựcHội nghị lần thứ 17Hội nghị Thành uỷ [daynews2] => 2018-07-06 20:00 [daynews] => 06/07/2018 - 20:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI