Bách Hóa Xanh Lâm Đồng xây dựng không phép rồi được “phù phép” để tồn tại?

21/09/2021 - 08:20

PNO - Cửa hàng Bách Hóa Xanh xây dựng trên đất thuê của LADOPHAR khi không có giấy phép xây dựng. LADORPHAR nộp phạt và sau đó được cấp phép đễ hợp thức hóa cho tồn tại.

Theo đó, công trình cửa hàng Bách Hóa Xanh (BHX) Lâm Đồng (tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà) được xây dựng, sữa chữa trên phần đất của Công ty Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) tại thửa đất số 370, tờ bản đồ số 61 ngày 14/5/2021.

UBND thị trấn Đinh Văn kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính số 83/BB-VPHC đối với Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (LADOPHAR) về hành vi xây dựng công trình khác không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng.

Ngày 10/9, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng có văn bản số1860/SXD-TTr gửi TP Bảo Lộc và TP Đà Lạt, trong đó nêu rằng ngày 27/8/2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 6144/UBND-QH chỉ đạo các địa phương trên  xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trong đó, yêu cầu xử lý các ki-ốt vi phạm tại chợ Bảo Lộc, các công trình xây dựng không phép, sai phép và gửi kết quả báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 10/9.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc các huyện, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ vi phạm về trật tự xây dựng, gửi kết quả về Sở để báo cáo UBND tỉnh. Tuy nhiên đến ngày 10/9, Sở vẫn chưa nhận được báo cáo kết quả xử lý những vi phạm trên.

Do vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, TP Bảo Lộc, TP Đà Lạt khẩn trương xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng đã nêu và báo cáo cho Sở trước ngày 14/9.

Phải đến ngày 17/9, UBND huyện Lâm Hà mới có văn bản số 2020/UBND-KTHT trả lời Sở Xây dựng về trường hợp cửa hàng BHX xây dựng không phép trên đất thuê của LADOPHAR.

Theo đó đối với công trình cửa hàng BHX trên, ngày 17/5/2021, UBND huyện Lâm Hà ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1855/QĐ-XPVPHC đối với LADOPHAR mức 30 triệu đồng, biện pháp khắc phục hậu hậu quả bằng cách… làm hồ sơ bổ sung giấy phép xây dựng theo quy định.

LADOPHAR đã chấp hành nộp phạt và khắc phục hậu quả lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. UBND huyện Lâm Hà ngày 9/6/2021 đã cấp Giấy phép xây dựng số 41/GPXD ngày 9/6/2021, diện tích xây dựng 370,5m cho công trình này.

Trường Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI